Haan de, J.L.

Graf B185 :

Rustplaats van JACOB LEENDERT DE HAAN, geb te Rotterdam den 30sten April 1825. Overl den 28sten December 1863.

De Dood Is Eene Handeling En Geensints Ene Rust.

(BRP12)

Jacob Leendert huwde te Dordrecht op 18 mei 1853 met Christina van de Veer (oud 25 jaar). Zij overleed op 27 jarige leeftijd te Dordrecht op 17 maart 1855.

Hij zal derhalve na deze overlijdens datum van zijn echtgenote pas naar voormalig Indië getrokken zijn.

Zijn ouders waren Aart de Haan en Elizabeth Gleits. Uit dit huwelijk meerdere kinderen. Vader Aart was koopman en winkelier te Rotterdam.

Het duurde ongeveer 2 maanden aleer de moeder mevr. de Haan-Gleits bericht kreeg, dat haar zoon was overleden. De advertentie werd namelijk pas op 29 febr 1864 geplaatst.

Terug naar boven