Hartwijk, Kindjes

Het kerkhof Peneleh te Soerabaya waar begraven ligt in graf E9946 het levenloos geboren kindje NN HARTWIJK geboren/overleden op 15 sept 1915 en onbewust maakte hij voor zijn geboorte/overlijden al een verre reis mee van Nederland naar het voormalige Nederlandsch Indië en zonder ooit de tropische zon gevoeld te hebben.

Voor het ongeboren kind, zijn broer Hanny en hunne ouders. 

Er is geen foto van het graf beschikbaar van het graf E9946 noch dat van het oudere broertje Hanny, doch des te triester is het levensverhaal verhaal van  ouders.

Van Ish Krancher kreeg ik een foto van de plaats waar het grafje van het kleine onbekende levenloos geboren babytje zou gelegen hebben. Het zou destijds gelegen moeten hebben ergens tussen die dode boom in het midden en het graf met de pilaren. Met dank.

Oudere broer Johannes Jacobus (roepnaam Hanny) werd geboren 1911 te Amsterdam (geen exacte geb.datum gevonden) en op een voor de familie Hartwijk vreselijke dag 14 okt 1919 stapte Hanny uit de dokar op Toenjoengan en werd door de tram aangereden, waarschijnlijk samen met zijn moeder aan het winkelen.

Ik vermoed dat Hanny op KEMBANG KUNING werd begraven, aangezien het begraafregister Peneleh op Krancher.com slechts de begrafenis meldt van het ongeboren kind. Peneleh was trouwens al aardig dik “bevolkt”.  (En tegenwoordig anno 2022 al helemaal volop door de levenden zelfs en aardig voorzien van mede levende honden, geiten en kippen.)

 

Hun vader Jacobus Johannes Hartwijk werd in 1915 ter beschikking gesteld en vertrok naar de voormalige kolonie om als baas smid te werk gesteld te worden. Het besluit is gedateerd mei 1915 en ik heb niet kunnen ontdekken wanneer het gezin op de boot stapte en ik mag ook concluderen dat moeder Johanna dan al hoogzwanger was van het ongeboren kind….

Hieronder de afstamming van de ouders der beide kinderen. Zij huwden te Amsterdam op 12 mei 1910 en hun vader was electricien van beroep. Na terugkeer uit de voromalige kolonie werd hij pensionhouder volgens de kaart archief Amsterdam.

De opa van vaders kant van de beide kinderen was goudsmit en de opa van moeders kant was diamantslijper.

 

Het gezin vader en moeder Hartwijk trok in 1915 naar de voormalige kolonie met zijn 4-ren in de hoop op een beter leven (??), lieten daar hun 2 kindertjes achter op de kerkhoven te Soerabaja en keerden naar Nederland terug.(1933/1934)….. Vader Johannes overleed te Amsterdam hartje oorlog in 1943 en moeder Gezina overleed in 1967 te Amsterdam en eindelijk was het gezin weer bij elkaar.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper, waar hun stoffelijke resten ook mogen zijn.

Terug naar boven