Hasselt van, B.Th.W.

Het graf B1188 van enkele leden van de familie van Hasselt.

Met medewerking van mevr. Nathallia Fidrawati die voor de foto’s en video’s zorgde en met mij samen werkt (belangeloos, gratis, voor nop Nederlandse regering !!!! Kosten e.d. betalen wij uit onze eigen knip, omdat U (=Nederlandse regering) , een andere kant uitkijkt en liever geld over de balk smijt aan nonsens en larie ten eigen faveure en God weet ik veel aan andere shitzooi en ook nog een belasting systeem software van honderden miljoenen die maar ten dele werkt om een voorbeeld te noemen).

Mijn dank is groot aan mevr. Nathallia Fidrawati en – alhoewel niet bevestigd – ook namens de rustenden.

Dit volgende gebeuren vond plaats op 16 augustus 2020.

Mijn respect en eer en tevens mijn verdriet voor deze leden van de familie. Mijn verdriet: jawel, want dankzij “onverlaten” en “laatmaarwaaien” figuren (hetzij vertegenwoordigers van Nederland, hetzij vertegenwoordigers van Indonesia, hetzij wie dan ook…) is het een groot triest gebeuren. Vertegenwoordigers van Nederland door mij ook genoemd? Was toch verleden tijd? Waarom? Ach was er in voorjaar 2020 niet een delegatie die Peneleh bezocht en gauw rechtsomkeert maakte? Want de borrels in het hotel Mojopahit stonden klaar en ook zo de uitstapjes en pleziertjes toch. Een beetje delegatie had de toestand van Peneleh aangekaart is mijn mening.

Nu is Peneleh altijd al een ruim verwaarloosd kerkhof, maar in dit geval is het gebeuren rond dit graf helemaal uit den boze. Lees en zie zelf hieronder.

Ter informatie hieronder eerst een scan uit de almanak Patriciaat, opdat men wete wie precies Dr/Ds. B. Th. W. van Hasselt – Predikant Protestantse kerkgemeente was, die in graf B118 begraven ligt. Over zijn werkzaamheden ga ik hier niet uitweiden; genoeg te vinden als men tenminste een beetje moeite er voor wilt doen.

Let op vooral op de eerstegeborene van de heer van Hasselt en mevr. Gelpke, zijnde Clasina Wilhelmina die met Jan Luijten huwde.

Zijn grafplaat die ergens op een wandelplaat ligt en met de voeten betreden wordt door bezoekers en die blind zijn en niet zien waar ze op lopen en geen haan kraait ernaar, totdat mijn kennis/medewerkster er abusievelijk op stuitte en zij de moeite nam om het schoon te maken en de administratie van het kerkhof in te lichten. Ik heb de grafplaat geaccentueerd ter verduidelijking en daaronder details foto’s geplaatst.

Wat is tevens nog meer aan de hand?

Volgens de grafplaat ligt ook in dit graf begraven zoontje Wimpie van Jan Luijten die gehuwd was met Clasina Wilhelmina van Hasselt, het oudste kind van dr. van Hasselt en mevr. Gelpke.

Maar wat zegt de BRP10 van de IGV? (Zie scan hieronder). Geen zoontje Wimpie, alhoewel Wimpie in 1890 gestorven was als babytje. (* juni 1890 –  + aug 1890). Dus een jaar na zijn opa. De register almanakken vermelden geen naam Jan Barthold Theodoor de Bont. (Alhoewel de voornamen Barthold Theodoor wel verwijzen naar de voornamen van dr. Barthold Theodoor Willem van Hasselt.)

Het begraafregister op Krancher.com zegt dat er begraven werd JAN BARTHOLD THEODOOR DE BONT op 3 aug 1890 en geboren 10 juni 1890.(Graf B1188)

Het begraafregister op Krancher.com zegt dat er begraven werd op 17 juni 1889 BARTHOLD THEODOOR WILLEM VAN HASSELT geboren 26 juni 1838.(Graf B1188). De opa van Wimpie dus of hoe Wimpie ook moge heten van voornaam.

Het begraafregister op Krancher.com zegt GEEN persoon geregistreerd te hebben onder de naam LUIJTEN (noch onder LUITEN noch onder LUYTEN)

En wat zegt de RA1891/319? Geboren op 10 juni 189o te Soerabaja JAN BARTHOLD THEODOOR WILLEM LUIJTEN.

En wat zegt de RA1891/388? Overleden te Soerabaja JAN BARTHOLD THEODOOR LUIJTEN (kind) op 3 aug 1890.

Wat zegt Delpher d.m.v. een rouwadvertentie: Na een smartelijk lijden overleed heden ons jongste lievelingetje. Getekend J. Luijten en C.W. Luijten-van Hasselt te Soerabaja op 3 aug 1890.

Ish Krancher van Krancher.com las mijn verhaaltje hierboven (ik hoop niet in de baas z’n tijd) op 9 febr 2022, attendeerde mij erop en stuurde mij de foto’s op van het graf en de grafplaat en welke grafplaat conform de tekst van BRP 10 is. Zie foto’s hieronder.  De tekst is duidelijk anders gebeiteld dan op de nieuwere grafplaat.

Ish opperde het idee dat er ook een firma bestond de Bont & Luijten en wier producten (o.a. likeuren) te Soerabaja werden verkocht. Ik heb dit nagegaan en vond diverse advertenties van de Bont en Luijten’s likeuren. Maar ik vond ook advertenties van de Koninklijke Nederlandse Fabriek van Chocola en Suikerwerken, een bedrijf gevestigd te Amsterdam v/h De Bont & LEIJTEN (met een “e” in plaats van een “u”) – ook vaak bekroond voor hun likeuren – en als directeur /eigenaar de heer L.A.J. de Bont die in Amsterdam in 1926 overleed. Ik denk dat ik het dus niet in deze hoek moet zoeken. Waar dan wel?

 

 

Wat is mijn conclusie? (Let wel: MIJN en dus NIET vaststaand aangezien ik geen bewijzen heb.)

Dat zeer HOOGSTWAARSCHIJNLIJK de aangifte van overlijden gedaan werd door ene heer de Bont en de ambtenaar achter zijn bureau het verkeerd genoteerd heeft (wegens oververhitting kamertemperatuur – het was augustus dus bloed- en bloedheet) en abusievelijk de naam van de aangever als zijnde de achternaam van de kleine Wimpie heeft genoteerd. Zou best mogelijk zijn geweest, want er sliepen wel vaker ambtenaren in diensttijd wegens de hitte of oververmoeidheid kan ook en zeer zeker als het middagmaal genuttigd was.

Waarop baseer ik mijn mening? (Let wel: idem als hierboven)

De heer de Bont was leraar WAPENHANDEL aan de HBS te Soerabaja in die tijd. (Delpher Locomotief 18 nov 1896). In 1900 H.M.F. de Bont leraar HBS Handelsrecht (Is wel een ommezwaai van wapenhandel naar Handelsrecht). En in 1908 verschijnt er een advertentie van Gramofoonhandel De Bont & Co, eigenaar H.M.F. de Bont, die zijn zaak na jaren gedraaid te hebben verkoopt aan de heer C. Campbell te Soerabaja die de zaak voortdrijft onder dezelfde naam

De heer Luijten was leraar AARDRIJKSKUNDE aan de zelfde HBS te Soerabaja in die tijd. (Delpher Javabode 1-6-1893 Leraar J. Luijten 2-jarig verlof Europa wegens ziekte per 8 juni 1893).

Waarschijnlijk heeft de heer de Bont de plicht op zich genomen om de aangifte te doen namens de familie Luijten met reden: Jullie hebben verdriet genoeg en moeten alles nog regelen, kom laat ik jullie helpen.?????

Edoch, er zit WEL een manco in mijn redenering, want de heer de Bont werd pas in 1896 aangesteld als leraar. Ik heb geen stamkaart kunnen vinden en wellicht was hij al eerder ook gestationeerd te Soerabaja?? In elk geval arriveert in 1894 een heer de Bont in Indië geheten.

 

En tot slot, omdat ik na het idee van Ish, verder ben gaan spitten, kwam ik tot de volgende “merkwaardigheden”, mij een beetje tot wanhoop brengend en nog meer duizelingen veroorzakend in mijn toch al wat warrige hersenpan. Want, waren er twee heren J. Luijten die als leraar HBS te Soerabaja werkten???. 1) MR. J. Luijten waarnemend Directeur HBS Soerabaja en 2) J. Luijten leraar HBS te SEMARANG. (Zie scan hieronder 1899)…. MAAR krantenbericht Nieuws van den Dag 30 juli 1901 meldt: MR LUIJTEN wordt DIRECTEUR HBS te SEMARANG.

EN Krantenbericht Locomotief 28 juli 1902 meldt: MR Jan Luijten en echtgenote van HASSELT ontvangen bezoek elke 2de zaterdag van de maand te Semarang.

Al met al en na veel gespit en getuur op mijn scherm, moet ik tot de conclusie komen, dat ik niet kan verklaren, waarom de kleine Wimpie in het begraafregister wordt genoteerd als hebbende de  achternaam De Bont. Ik hou het verder voor gezien wat betreft het onderzoek.

 

Saillant detail: Na overlijden van de kleine Wimpie, krijgt het echtpaar Luijten-van Hasselt wederom een zoontje, die JAN werd genoemd en geboren te Soerabaja op 7 juni 1891. Deze Jan Luijten werd voorzitter van het Suikersyndicaat in 1930 en huwde te Den Haag op 28 juni 1932 met Henriette Magdalena Johanna Werker, nadat Jan voorheen gehuwd was met en gescheiden van Augusta Ernestina Wilhelmina Werker. (Akte 335 archief Den Haag.). Deze Jan Luijten kreeg onder andere een zoon, ook genaamd Jan Luijten geboren te Semarang 10 nov 1927 en overleden 16 mei 1945 te Rotenburg Bremen in Duitsland, gevangen genomen wegens verzetsactiviteiten. Zie: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/97842A/file/NL-HaNA_2.19.255.01_97842A_0003

LET WEL: IN BOVENGENOEMDE DOSSIER STAAT EEN FOTO DIE NIET GESCHIKT IS VOOR MINDERJARIGEN EN BIJ VOLWASSENEN OOK ALS SCHOKKEND KUNNEN OVERKOMEN. Persoonlijke mening: HET OGS/NA had dit kunnen melden bij de link.

In dit dossier wordt geschreven dat de heer Jan Luijten gehuwd met mevr Augusta Werker, eveneens de titel draagt van MR. (Brief verzoekschrift  31 maart 1952 gericht aan Minister van Oorlog te Den Haag.)

Blijft over de vraag: De twee verschillende grafplaten.

Mijn mening: 

Opa Barthold van Hasselt overleed in 1889 en werd begraven met bijbehorende grafplaat.

Een jaar later overleed kleinzoon Wimpie en de familieleden besloten een nieuwe grafplaat te laten plaatsen met de tekst erbij inzake Wimpie’s overlijden en wie Wimpie was.

De grafplaat werd BOVENOP de oude grafplaat bevestigd, waarschijnlijk voor de grafdelver makkelijker. Na een poosje in de loop der jaren raakte de nieuwe grafplaat los en kwam terecht ergens op dat looppad (zoals later door mijn fotografe ter plekke gevonden in aug 2020) en de fotograaf van de BRP almanakken zag enkel nog de oude grafplaat op het graf tijdens het samenstellen van de BRP. Ik kan geen andere oplossing bedenken.

Ter extra informatie: Een andere kleinzoon van dr. B.Th.W. van Hasselt was (eveneens geheten) Mr. Barthold Theodoor Willem van Hasselt, geboren uit het huwelijk van Sjoerd Folkert Willem van Hasselt en Marie Elise Prins.

De lezer mag zich erover buigen en moge zij allen in vrede rusten. Hopelijk zal de grafplaat weer ooit op het graf geplaatst worden.

Terug naar boven