Hattem van, A.

Het kerkhof Peneleh en het graf E9873 van het 11-jarig jongetje ARIE VAN HATTEM.

Ter ere van de kleine Arie, opdat hij niet vergeten worde.

In het Bataviaasch Nieuwsblad 19 april 1915  ( en meerdere kranten die het zelfde bericht letterlijk hadden overgenomen) verscheen het korte bericht:

“Soerabaja, 19 april 1915. Vanmorgen verdronk bij het zwemmen in de Kali Mas nabij Wonokromo de vijftienjarige van Hattem. Het lijk is nog niet gevonden.”

ISH KRANCHER attendeerde mij hierop en verzocht mij om er iets over te schrijven en ik onderzocht de kwestie gaarne, want na intens verder speuren werd er verder met geen woord gerept over dit jongetje.

Geen rouw advertentie, niets niets niets. En waarschijnlijk was de eerste journalist, die deze korte mededeling meldde, abuis met het jaartal 1915 en noemde hij de leeftijd van het jongetje als zijnde oud 15 jaren. En dat werd weer klakkeloos overgenomen door de andere kranten enz.

Het jongetje was ARIE VAN HATTEM (vernoemd naar zijn opa), geboren te Dordrecht op 20 juni 1903 uit ouders WOUTER VAN HATTEM en ARDINA JACOMINA VERHEIJDEN, die te Capelle elkaar huwden op 25 sept 1901. Het echtpaar woonde na het huwelijk te Dordrecht

Hieronder de huwelijksgegevens van de ouders:

Welk beroep vader Wouter uitoefende in Nederland heb ik niet kunnen vinden, doch zeer waarschijnlijk zal het iets met de pharma te maken hebben gehad.

In 1913 (RA1914) verschijnt namelijk het gezin voor het eerst in de adresboeken als inwoner van Soerabaja en had vader Wouter als beroep Apothekers assistent.

In het gezin – gelet op de trouwdatum 1901 en de geboortedatum van de kleine Arie in 1903 EN een kleine advertentie BS Haagsche Crt 23 sept 1909 met melding van de geboorte van een dochter in 1909 te ?? en naam dochtertje?? zullen wellicht nog meer kinderen geboren zijn, doch deze heb ik niet kunnen vinden in de beschikbare bronnen, behalve dan de hieronder genoemden:

Hetgeen ik gevonden heb:

Zoon Adrianus * 21 dec 1905 en overleden 17 febr 1907. (Archief Dordrecht)

Dochter genaamd ??? BS Haagsche Crt 23 sept 1909. Alles uitgespit doch helaas. Wie was zij?

 

Op die noodlottige dag van 19 april 1915 – waarschijnlijk al spelend met andere kindertjes of wellicht broertjes/zusjes (??) verdrinkt Arie en werd hij de volgende dag begraven te Peneleh in het graf E9873.

In 1919 vertrok het gezin van Hattem uit Soerabaja en vestigde zich te BLITAR alwaar vader Wouter eigenaar/directeur werd van de Apotheek de Bromo. (De apotheek was gevestigd in hun woonhuis).

Wijlen mijn zus vertelde mij enkele weken voor haar overlijden, dat er tegenover het huis waar mijn ouders toen in Blitar woonden, een apotheek was gevestigd in de jaren 1930+.

Hoogstwaarschijnlijk zal het de apotheek de Bromo geweest zijn.

Op 19 okt 1939 overleed vader Wouter van Hattem na een langdurige ziekte en werd begraven op het kerkhof van Blitar dat helaas niet meer bestaat. Op de rouw advertentie staan helaas geen namen van de overige familieleden. De register almanakken melden niets.

Vader Wouter was een bekend en sociaal figuur in de contreien van Blitar tijdens zijn leven en verblijf te Blitar en hieronder de necrologie:

 

 

 

Hieronder een tweetal foto’s (Tropenmuseum) van het echtpaar van Hattem in hun resp. voor- en achtertuin te Blitar. Op een foto staat een meisje en hoogstwaarschijnlijk zal zij het dochtertje zijn dat in sept 1909 werd geboren en waar ik verder geen gegevens over kan vinden.(Zie bovenaan deze pagina). Het zusje van Arie…..

Gelet op de klederdracht van mevr. van Hattem moeten deze foto’s op dezelfde dag genomen zijn.

Op de foto onder heb ik abusievelijk geschreven: “1936” en dat moet natuurlijk zijn “voor 1939”.

Extra informatie:

Een tante (oudere zuster van zijn vader) van de kleine Arie was Cornelia van Hattem (*1865), die gehuwd was met de Lt Gen, Commandant NIL Johan Pieter Michielsen. (Hij was getuige op het huwelijk van zijn zwager Wouter van Hattem in 1901 te Dordrecht).

Cornelia Michielsen geb van Hattem overleed in 1931 en ligt samen met haar zoon Arie Michielsen (*1893 – +1952) op het kerkhof Haagveld te Breda te rusten. Zoon Arie Michielsen was hoofdambtenaar Financiën van NOI. ( https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?g=118374&utm_source=OpenArchieven&utm_medium=browser&utm_campaign=OpenData )

Johan Pieter verloor het leven door een vliegongeval, nog geen jaar na het overlijden van zijn kleine neefje Arie. Volgens krantenberichten uit 1915 Legerdienst, zou de heer Michielsen in 1916 naar Nederland terugkeren wegens gezondheidsredenen.

Eventuele geïnteresseerden kunnen HIER HET ARTIKEL LEZEN OVER DE VLIEGRAMP.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun ruste en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven