Hereman, L.

Uit respect en ter ere van deze familie en haar aanverwanten.

 

Leonard Hereman werd geboren te Roeselaere Belgie 7 jan 1820 (Bron: Krancher dot com), hoorde wat over dat verre tropenland van vrienden en kennissen en dacht: kom laat ik het ook maar ’s proberen en doen en trad zodoende toe tot het N.I.L. Wanneer? Mij onbekend.

Huh België ? Wat doet hij nu in dat “befaamde roemrijke NIL”, zullen vele onwetenden een kreet slaken.

Uhhhh, de afscheiding van de Zuidelijke provincies van het Grote Koloniale Rijk Der Nederlanden (Ahum, ahum…)  onder Willem I vond plaats in 1830; ergo de heer Hereman was – staatkundig en politiek gezien – gewoon een Nederlands onderdaan.

(Roosjeroos vermeldt: RA1863/92: Overleden Leonard Hereman 2-7-1862 te Soerabaja – militair.)

 

De foto’s zijn screenshots gemaakt van filmpjes van de familie Krancher. Men kan deze filmpjes zien op Youtube door als zoekterm te gebruiken Makam Belanda Peneleh krancher dot com. Ik meen dat er 10 flitsfilmpjes (korte duur) zijn en 4 films van elk zeker wel een paar minuten. Dank aan de familie voor hun moeite en tijd en kosten gemaakt hiervoor, want hiermede hebben zij ook de geschiedenis bewaard. Geschiedenis van mensen zoals u en ik, met hun eigen historie en achtergronden en samen bij elkaar DE Geschiedenis van voormalig Ned. Indië gevormd hebben…..Hele mooie filmpjes die de geschiedenis van in elk geval Surabaja verhalen, mits men…. er oog en interesse voor heeft, want elk graf heeft zijn verhaal.

Als is verleden tijd of verbrande turf zegt men wel eens voor het woordgebruikt “als/as”…. Had ik het maar geweten, want ik heb te Suarabaja 17 jaren van mijn jeugd doorgebracht, maar ik had geen fototoestel en geen geld ook om ff langs Peneleh te fietsen en een paar shotjes te maken, want zeker weten: in die tijd dat ik er was waren zeer zeker nog geen tientallen/honderdtallen graven verrampeneerd/vergaan en eruitziend zoals het anno 2019 is…

In 2010 was ik er weer wel, doch spendeerde mijn tijd aan het uitvogelen van mijn eigen historie met betrekking tot mijn voorouders en lieten tijd en andere onverwachte omstandigheden het me niet toe om Peneleh nader onder de loep te nemen? En nu??? Nu heb ik tijd maar laat mijn fysieke toestand het helemaal niet meer toe om lange vliegreizen te maken….Bad luck, want er is nog zo ontzettend veel te verhalen en te onderzoeken…..

 

 

 

“Mijn innig geliefde vader…”  Waarom niet : “Onze innig geliefde vader” Er waren meerdere kinderen. Of zou de graftombe pas veel later vernieuwd/geplaatst zijn, toen er maar nog één kind van Leonard in leven was??? Ik vermoed dat dit het geval is geweest, omdat er ook niet staat: “mijn innig geliefde echtgenoot enz.” Zijn echtgenote overleed 1873. Zie ook het grafopschrift van Johannes Cornelis Hereman hier onder verderop. Hier idem: Mijn innig geliefde broeder en niet onze innig geliefde broeder.

 

Leonard Hereman huwde op 20 sept 1855 te Soerabaja met mevr. Maria Seberia. ( RA1857) Opm: Het grafopschrift vlgs BRP11 zegt Maria Sebenia.

 

Verderop ligt het graf B631 waar de weduwe Maria Seberia te ruste ligt ( conform de BRP 11) en ik werd nieuwsgierig waarom de geslachtsnamen Pattiepiloehoe en Pattiepiloehoe Hereman door elkaar gebruikt verschenen. Was het een fout van de beitelaar/grafdelver? Of waren er weer een paar ambtenaren verkeerd bezig geweest? (Voorbeelden van beide mogelijkheden ben ik namelijk al vaker tegengekomen.)

Jammer, dat er geen opnames zijn van dit graf B631 waar mevr. Maria Seberia in ligt.

Via de website van de familie Krancher kwam ik er achter, dat Ferdinand Alexander de tweede kleinzoon was van mevr. Maria Seberia; Pauline Rudolphine was haar jongstgeborene kleindochter en beiden geboren uit haar dochter Theresia Carolina met de heer Pattiepiloehoe; Willem was haar kleinzoon geboren uit haar zoon Johan Leonard Hereman met mevr. Hereman-Janssen en Wilhelmus kan ik helaas niet exact thuisbrengen.  Volgens RA1901 overleden 22 febr 1900 te Soerabaja en ZONDER vermelding dat het een kind was; maar het Soerabajaasch Handelsblad 24 febr 1900 (opgave BS 18 t/m 24-2-1900) vermeldt het overlijden van Wilhelmus Pattiepiloehoe oud 73 dagen te Soerabaja.

 

(Openarch): Studboek van hun zoon Johannes  Cornelis Hereman zegt eveneens dat de moeder Maria Seberia heette.

BRP12 vermeldt: “Hier rust zacht en kalm mijn innig geliefde broeder Johannes Cornelis Hereman / geb.8 sept 1858 / overl. 24 mei 1884” … Johannes werd slechts 26 jaar oud helaas.

De heer Leonard Hereman en zijn echtgenote Maria Seberia kregen in totaal 5 kinderen en helaas stierven er een tweetal reeds op jonge leeftijd.

Wil men meer weten over de familie banden/relaties/verwanten, dan gelieve men de website van de familie Krancher dot com te bezoeken. https://www.krancher.com/TNG/getperson.php?personID=I500707&tree=Ish

 

 

Op 24 juli 1869 huwden juf. Theresia Carolina Hereman (dochter van de heer Leonard en mevr. Maria)  en de heer Ledrik Hendrik Pattiepiloehoe met elkaar en uit dit huwelijk kwamen kindertjes voort. Helaas overleed de heer Ledrik al in 1886 en na zijn overlijden vroeg de weduwe Theresia in 1893 naamsverandering/toevoeging aan voor haar kinderen, zie scan hieronder. En vandaar dus de diverse namen op de grafplaat van graf B631.

Ik vermoed dat de vader van Ledrik de heer W. Pattiepiloehoe was, cipier bij ’s Lands gevangenis te Bankalan Madura(Bangkallan) en in 1887 met pensioen ging wegens zeer hoge leeftijd. (Krantenbericht)

 

Het is mij onbekend waarom de heer Johan Leonard later de naamsverandering teniet doet en de naam Pattiepiloehoe Hereman laat veranderen in enkel Hereman en het zijn mijn zaken ook niet. Let wel dat het bovenste bericht uit de Staatscourant vermeldt: 5 minderjarige kinderen terwijl zoon Johan Leonard geboren werd in nov 1870 en derhalve in febr 1893 nog geen 23 jaar oud is. ( De grens leeftijd van 21 jaar werd pas na 1901 ingevoerd.)

 

Ik buig mijn hoofd in diep respect  voor alle weduwen die met minderjarige kinderen werden achtergelaten op het aardse en waarom? Zie hieronder. Ik denk dan ook aan de weduwe van Majoor (!!!) Toon Poland, die – ondanks wettig  huwelijk – GEEN pensioen kreeg van onze koloniale Vader Staat en 9 nog kleine kindertjes groot diende te brengen. De weduwe werd godezijdank geholpen door vrienden, kennissen en ex-collega’s van Toontje, die een som geld bij elkaar bachten en daarmee de weduwe hielpen om een pension/kosthuis op te zetten, zodat er op een normale wijze door het gezin verder geleefd kon worden

Ik neem als voorbeeld voor al die duizenden anderen: Leonard’s zoon geheten, Johannes Cornelis Hereman geboren in 1858.

Als vader Leonard overlijdt in 1862 is Johannes 4 jaar oud en moeder Maria Seberia moet het zien te rooien met zeer hoogstwaarschijnlijk een pensioen van slechts likmevessie, net genoeg om er voor een week eten van te kopen (als er überhaupt een pensioen werd uitbetaald) en dan ook nog de zorg over de andere kindertjes Theresia die 10 jaar oud is, Florentina die 8 jaar oud is en baby Johanna Franciska die 1 jaar oud is en jammerlijk genoeg 19 dagen na de dood van haar vader ook overleed. (Zie ook de pagina Peneleh Kerkhof 6 voor het graf van Florentina Hereman en later gehuwd met Willem Frederik Kouthoofd)

Als Johannes 10 jaar oud is en omdat hij een jongetje is ( voor meisjes waren er bitter weining mogelijkheden overigens), gaat hij het pupillen korps in, zodat moeder Maria het een ietsje makkelijker krijgt qua zorgen, maar reeds op 11 maart 1871 trekt hij op 13-jarige leeftijd weer uit het pupillenkorps op verzoek van moeder Maria. Ik vermoed, omdat hij dan mee moet helpen de kost te verdienen.

En daarom mijn respect voor deze familie Hereman / Pattiepiloehoe Hereman en daarmede tevens voor al die 1000-den andere families die in een soortgelijk schuitje voeren en Neerlands koloniale systeem als kapitein op hun schip hadden….Jaja, vader Staat was heel loyaal tegenover diegenen die hun leven voor vorst en vaderland en nazaten/verwanten achter zich lieten op het aardse…. En de vorst?…. De vorst ploegde voort in zijn schatkamer gevuld met de opbrengsten uit de kolonies en had wel 10 lakeien nodig om de berg duiten om te spitten en te tellen… En de vorst bevool de lakeien om alsvolgt te tellen: Één voor de staat, twee voor mij, drie voor de staat, vier voor mij, vijf voor de staat enzovoorts enzovoorts.

 

Moge zij allen niet vergeten worden en moge zij allen in eeuwige vrede rusten, ongeacht zij op zeer jonge leeftijd of oudere leeftijd het aardse hebben verlaten, want zij allen verdienen het.

Terug naar boven