Ingelse, A.H.

Anton Hubertus Ingelse huwde op 23 april 1902 te Malang met Josephine Caroline Cramer en uit dit huwelijk ook kinderen.

Wil men meer weten over deze familie, dan gelieve men DEZE site te bezoeken, alwaar ook foto’s op staan.

De volgende website geeft ook informatie en voorzien van foto’s. Maar ook in deze website staat afwijkende informatie ten opzichte van bijvoorbeeld gegevens register almanakken e.a. en de gegevens op het graf zelf.

Ik heb me verder niet verdiept in deze families en wetenswaardigheden.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven