Neijman, O.E.M.

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT.

Hieronder het graf van OSCAR EMILE MARIE NEIJMAN

Oscar Emile Marie Neijman en Josephine Caroline Cramer huwden te Soerabaja op 15 april 1896.(RA1897). Uit dit huwelijk kinderen (Andere websites zeggen 3 kinderen, doch geven geen details over het derde kind.) Oscar had voorheen een relatie met een Inlandse vrouw. Diverse websites benoemen deze Inlandse vrouw verschillend en daarom vermeld ik het hier niet, omdat er geen bewijzen van zijn te vinden, hoe zij precies heette. Uit deze relatie een zoon.

Oscar was klerk Staatsspoorwegen en weigerde later een aanstelling bij de Volksraad (dacht ik) maar ziekelijk en kreeg ziekteverlof en overleed uiteindelijk op 17 maart 1899 oud 29 jaar.(Krantenbericht Delpher.nl)

Josephine Caroline Cramer was een dochter van CAREL EDUARD CRAMER en SOPHIA LOUISA CIEBRANT (Akte 60/1878 Soerabaja register.)

Het bericht dat Oscar Neijman extra ziekteverlof verkreeg werd op 27 maart gepubliceerd. Oscar was echter al op 17 maart overleden. De communicatie destijds was natuurlijk nog gebrekkig en niet als heden te dage supersnel via klikonline.nl oftewel het internet.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven