Jacobs, Ch.

B 2300. Christianus Jacobs werd geboren uit ouders FELIX JODOCUS JACOBS en SIRILLA. (Zie stamboek hieronder).

Hij was gehuwd met FOUSTINA MARIA BARROS (ra1866)  op 17 febr 1865 te Semarang (volgs de RA) De huw.advertentie werd echter ondertekend te Batavia.

Een zuster van Foustina was ANTONIA WILHELMINA BARROS die overleed te Cheribon oud 68 jaar op 15 mei 1902. De overl.advertentie werd getekend door de weduwe F.M. JACOBS – Barros en J.J. Barros.  Josephus Joachim Barros overleed niet lang daarna op 20 okt 1902, oud 63 jaar,  te Cheribon (RA1904). Hij was gehuwd met ROSALIE LE GRAND die te Cheribon overleed 8 juli 1892.

 

Mevr de wed Foustina Maria Jacobs-Barros overleed op 1 aug 1903 te Djombang.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven