Jasper, J.B.

Het graf van Johannes Bernardus Jasper, geboren te Delft op 18 oktober 1839 en overleden te Soerabaja op 15 december 1912. Zijn ouders waren Cornelis Jasper en Geertrui Brinkman. Hij werd door zijn ouders erkend op 6 november 1839, zij huwden 27 november dat jaar.

Johannes Bernardus Jasper trouwde op 29 juli met Johanna Maria Stam.

Hieronder een foto van de graven B 1072 (Van Sprew en Verwoert) rechts en LINKS met 1 pilaar het graf van de familie JASPER (B 1073 gelegen straat 16 West). (Foto afkomstig uit de weblog van mevr. Intan Primadewati, waarvoor dank).

Volgens de almanak moet er staan op het graf:

De overl. advertentie van mevr. Johanna Maria Jasper geboren Stam.

Een verdrietig saillant detail: Mevr. Jasper overleed 2 dagen later dan mevr. Leliane Verwoert – Abels die op 7 dec 1885 overleed en naast haar te ruste ligt in B1072 op Peneleh.

De heer Johannes Bernardus Jasper had een fotografisch atelier in Soerabaya. Ik vermoed dat hij het vak leerde/zaak overnam van/ bij de heer Buwalda die atelier had, want de heer Klaas Buwalda overleed in 1866 te Soerabaja. (Tenminste, als ik de advertentie uit 1865 goed lees, in cominatie met de almanakken en krantenberichten.)

In de advertentie staat: “gedurende zijn afwezigheid…” doch de afwezigheid werd helaas ziekte en ouderdom.

 

Het echtpaar Jaspers/Stam kreeg meerdere kinderen waarvan enkelen op zeer jonge leeftijd al overleden. Echter één hunner dochters was  Christina Cornelia Jasper die huwde met de heer Charles Reinier Sante. Op de stamboompagina’s van de website van de familie Krancher kan men meer lezen op genealogisch gebied.

Op mijn eerder geschreven pagina Hellerman en Wapens, heb ik eveneens één en ander uit de doeken gedaan – circa halverwege de pagina. (Ondertekening overl adv. van de heer Hillebrandt. Daar op die hoogte zoeken).

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven