Keijner, P.F.

Het graf B 201a waarin rust Paulina Fredrika Keijner (Keyner), samen met Maria Hermina Carolina Hartman en Anna Diettje Keijner(Keyner).

Het personeel van het kerkhof heeft destijds abusievelijk Paulina Caratie gebr Hartman eveneens in dit graf genoteerd, hetgeen niet juist is, want Paulina Carapiet ligt te rusten in graf B 3010a.

Paulina was een dochter van Carl Keijner en Maaltje en zij huwde Christiaan George Hartman. Hij moet een broer geweest zijn van Maria Hermina Carolina en Christiaan huwde ten tweede na overlijden van Maria met Cornelia Evelina Bloemhard. (Zie scan overlijden hieronder).

Bovenstaande akte, met melding dat de moeder heette Anna JOSEPHINE Keijner gehuwd met August Lucien Bloemhard. Let wel dus.

August Lucien Bloemhard: *Banda 8-4-1864 Banda (Tweeling) , huwde Tegal 19-3-1888 met Anna JIFIEN Keijner (RA1889) en overleden 28-2-1901 Tegal (RA1902 en adv krant Locomotief 5-3-1901 oud 36 jaar)

Anna JIFIEN Keijner: * Brebes Tegal 28-2-1871 (RA1872), Overlijden niet in RA gemeld

Nieuws van de Dag 6-3-1926: Naar Nederland vertrokken vanuit de Poerwakartastraat 24 Batavia A.J. Bloemhard gebr Keijner. Vakantie? Of voorgoed in het land met de blanke toppen der duinen gebleven? (Binnenkort mag dit ook al niet…Is discriminatie om de toppen der duinen als blank te beschouwen…Als de zon er constant op schijnt worden ze toch bruin?? Daarom liggen in de zomer een boel veel dames topless om lekker bruin te worden.  😉 Heb geen terugreis naar Indië gevonden.

Extra info: Wel genoteerd in de hist.stukken (Naturalisaties deCalonne.nl): Genaturaliseerd 4-3-1965 te Elshout Anna Josephine Bloemhard geb. Tegal 20-11-1905 en gehuwd met Willem Johan Andries Flikkenschild. (Interneringskamp gevangen en dit echtpaar woonde aan de Slingerweg 3 te Tegal.)

Uit huwelijk Bloemhard-Keijner meerdere kinderen. Zo, meer zeg ik niet en suchen Sie es maar self aus als men interesse heeft. Heb ik ook moeten doen.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven