Krancher, A.F.

Het graf B 2578 van SARA JOHANNA PAS-VERMEULEN en ALBERT FREDERIK KRANCHER.

Bijgezet in het graf volgens de BRP12 de heer KLAAS VAN PELT.

Ik verwijs de geïnteresseerden naar de volgende link van de website van Krancher dot com om te weten wie de begravenen waren. Ish Krancher kan u meer vertellen.

Sara Johanna Pas-Vermeulen was de schoonmoeder van Albert Frederik Krancher.

Klaas van Pelt huwde met Deliana Francina PAS op 5 okt 1905 te Soerabaja. (RA1907)

Deliana Francina Pas geb 13 sept 1873 Soerabaja (RA1874).

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven