Lange de, J.W.

Onderstaande foto is door de fotograaf niet compleet gefotografeerd. Jammer.

GRAF B1137: De gestorvene was JOHANNA WILHELMINA DE LANGE geboren 5 sept 1838 te Pasoeroean en overleden 26 januari 1888 te Soerabaya.  Mij is onduidelijk wie haar ouders waren, aangezien te Pasoeroean in die jaren verschillende families De Lange woonden. (Militair alsmede burgerlijk). Zij was gehuwd met RICHARD MAC NEILL (van het handelshuis Mac Neill & CO te Semarang)  op 8 mei 1875 te Bangil en het was zijn tweede huwelijk. Zijn eerste huwelijk was met Wilhelmina Johanna COUPERUS die in 1874 overleed. Na 1890 vertrok hij naar Den Haag alwaar hij te Den Haag ten 3de huwde met Johanna Margarethe Augusta Hübner in 1906. Hij overleed 3 okt 1915 en was de zoon van ALEXANDER MAC NEILL en de Indonesische vrouw SIENAH.

©Azzam.bookstore.com
Terug naar boven