Lindeman, M.H.C.

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT.

B 2377 Het graf van MARTINUS HENDRIK CORNELIS LINDEMAN.

Het graf vermeldt overlijdensjaar 1842 en de RA 1843 meldt het jaar 1841

 

 

Volgens BRP12 liggen in het graf ook begraven:Jeanette Louise Mogot begraven op 4 maart 1907 en een extra grafplaat met de tekst RIP M.H. LINDEMAN – MOGOT 2-6-1929 RUST ZACHT LIEF MOESJE.

Op de foto anno 9 nov 2021 hierboven is dit laatste stuk helaas niet meer aanwezig. De tand des tijds heeft gesproken helaas.

Volgens mij is de tekst van de BRP12 niet juist of wellicht wel juist en was de grafplaat niet juist want:

RA1904 zegt: 10 dec 1902: Huwelijk te Poerwokerdjo (Kedoe) tussen MARIA HENDRIKA LINDEMAN en HEIN ABRAHAM ALEXANDER MOGOT, dus dan het er moeten staan op het graf of in de BRP12: RIP M.H. MOGOT-Lindeman.

Jeanne Louise Mogot werd te Djokdja geboren op 1 juli 1905 (RA1906).

Ik heb niet kunnen vinden wat het familie verband is tussen Maria Hendrika Lindeman en Martinus Hendrik Cornelis Lindeman.

Op Madura heeft de familie LINDEMAN een familiegraf. Zie hier voor meer details de pagina over Madura – Sumenep

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede vinden naast onze Schepper.

Terug naar boven