Lotz, L.

Het graf B 2293 van Lucie Lotz en haar zwager Carel Willem Balthazar Aspeling

Lucie werd geboren Soerabaja 1867 en overleed te Bangkalan Madoera vanwaar zij later werd begraven te Soerabaja. Zij was gehuwd met Oscar Gustaaf Adolf Aspeling. Haar ouders waren Johannes Lotz en Maria Schönlaub. (Akte 14 film 1357858).

Meerdere kinderen uit het echtpaar Lotz – Schönlaub (bron Krancher dot Com, doopboeken):

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven