Lugt de, A.

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT.

Het graf B2439 van de familie VAN WOERDEN.

Als ik naar de foto van het hele graf kijk, kan ik niet anders concluderen, dat er in dit graf (tenminste) nog iemand anders begraven moet zijn. Zie ronde onderste gedeelte. De fotograaf destijds (van BRP12) heeft zeer waarschijnlijk ook al de grafplaat van het ronde gedeelte niet aangetroffen. Ik ben er niet in geslaagd om nadere info hierover te vinden.

 

 

Naar wat meer gegevens over mevr Aaltje van Woerden geboren de Lugt gezocht en helaas niets kunnen vinden. Zelfs in de Nederlandse bronnen wordt haar geboorte NIET vermeld.

Wat ik wel heb gevonden is een zoektocht van een verzekerings maatschappij te Batavia, omdat er een JUFFROUW Aaltje de Lugt zoek was in hun administratie. Hoogstwaarschijnlijk was destijds de polis afgesloten toen Aaltje nog niet gehuwd was. (Zij huwde in 1872) en dat men daarom JUFROUW schreef.

Iets meer over de heer Augustin Antoin Guillaum van Woerden.

Hieronder de pk’s van het ouderlijk gezin van Augustin. Kaart 1 toont het gezin toen de moeder van Augustin (Alida Elisabeth Coerten) nog leefde en kaart 2 toont het gezin met de stiefmoeder van Augustin (Sophia Goutman). Uit het gezin met de tweede echtgenote eveneens kinderen.

Let op de verschillende schrijfwijzen van de voornamen van A.A.G. van Woerden.

Gelet op het feit, dat A.A.G. van Woerden te Kertosono (RA zegt Ngandjoek en dat is vlakbij) overleed, neem ik aan dat hij geëmployeerde op een suikerfabriek was. (Let wel: Ik NEEM AAN, ik stel niet vast).

 

Verder heb ik niets meer kunnen vinden over Augustin Antoin Guillaum van Woerden.

Terug naar boven