Macharez – Veerhoff

Het graf van de familie MACHEREZ nummer B3002.

De oorsprong en copyright rechten heb ik op de foto’s geplaats, waarvoor dank aan eigenaar.

Waarom mijn speciale belangstelling voor dit graf B3002?

Om de volgende redenen:

  • De foto’s op zichzelf vind ik al zeer bizonder, omdat ik leven en dood zie op de foto’s; ik zie ouderdom en jeugd en ik zie dat de wereld gewoon doordraait, wat of wie het ook betreft.
  • De familie Macherez (afkomstig in het verre verleden uit Soissons e.o, Frankrijk en is gerelateerd aande familie van DORT waartoe Wieteke van Dort natuurlijk ook toe gerekend wordt.
  • En de echtgenote van de heer Leon Ernest was mvr. Henriette Bernardine Vincent en daar ben ik op mijn beurt weer aan gerelateerd via de oudste zoon van mijn over overopa Joseph Johannes.

Maar dat allemaal (al die gerelateerdheid etc) ga ik hier dus niet tot in detail openbaren. Ik zal enkele informaties verstrekken en that’s all. De rest mag men zelf uitzoeken als men er tijd en zin in heeft.

Een spelend klein meisje op een oude graftombe, de was hangt te drogen onder het afdak, beschut tegen de regen en of de te felle zon, hopen vuil zowat overal….en hetgeen een normale aanblik is voor dit kerkhof Peneleh te Soerabaja en rechts op de foto het bewuste graf waar ik hiernavolgend iets over zal openbaren.

 

Een vooraanzicht en de verwonderde blik van het spelend meisje, zich verwonderd afvragend wat in godesnaam de fotograaf aan het doen is, want voor haar is dit domein haar speeltuin en niet iets wat de moeite waard is om nader te bekijken. Weet zij veel? Zij is klein, zij speelt en komt weer naar huis toe als papa of mama haar roepen om te eten…. En als het een feestdag is, dan is er een kip of haan minder aan het rondscharrelen, maar voorlopig dolen zij ook maar rond op zoek naar een paar magere wurmpies of een ander soort kruipend fladderend sjirpend krekelbeestje….

 

Opschrift op de grafplaat:

Hier rusten LEON ERNEST MACHEREZ, geb. 20 maart 1852, overleden 3 jan 1914. OTTO ALFRED VEERHOFF, geb. 14 okt 1882, overleden 23 april 1924. MADELEINE HENRIETTE VAN NES – GEBOREN MACHEREZ, geb. 7 nov 1897, overl. 9 aug 1926.

NIET vermeld op de grafplaat maar WEL in dit graf begraven: HENRIETTE BERNARDINE VINCENT begraven op 26 juni 1946. (Bron BRP10 IGV). Zij werd circa 1865 geboren en was een dochter van Frederik Johannes Vincent en Antonia Johanna Bertsch.

Toelichtingen:

Leon Ernest Macherez (o.a. koopman/momteur/agent van Cy de Lives – Lille) was gehuwd met Henriette Bernardine Vincent en uit dit huwelijk kwamen meerdere kinderen voort waarvan een enkele op jeudige leeftijd overleden.

Kinderen behalve Magdeleine ook: Louise Jeanne Henriette – roepnaam Wies of Lies;  Leonie Adrienne;  Albert Johannes; Helene Mathilde Emilie).

Otto Alfred Veerhoff (koopman van beroep te Soerabaja) was gehuwd op 8 maart 1917 te Soerabaja met Madeleine Henriette Macherez (dochter van Leon en Henriette). Otto was geboren te Amsterdam 14 okt 1882 en zijn ouders waren Friedrich Veerhoff en Henriette Kothe.

Magdeleine Henriette Veerhoff- Macherez hertrouwde op 28 sept 1925 met Gerard Elias van Nes en Magdeleine overleed nog geen jaar na haar tweede huwelijk.

Genealogische details Otto Alfred Veerhoff:

Ouders: Johann Friedrich Augus Veerhoff, geboren 9-9-1840 Versmold Duitsland, overleden Amsterdam 26-1-1905 en Henriette Franziska Kothe, gehuwd op 17-4-1879 te Amsterdam.

Broers en zussen waren:

Heinrich Friedrich *15-12-1879 huwde Maria Boonacker,

Herman Heinrich * 14-7-1881 huwde Wally Johanna Theophile Seika Bremen,

Wilhelmine Henriette *3-11-1883 huwde Lubbartus Bouman en

Carl Louis *23-12-1886 huwde Hendrika Femmina Scholz.

Hieronder een foto van het ouderlijk huis te Hilversum van Otto Alfred, destijds gebouwd in 1914 in opdracht van zijn moeder. Ik weet niet of Otto nog in dit huis heeft gewoond, aangezien mij onbekend is wanneer Otto naar voormalig Indïe is vertrokken en locatie details verstrek ik hier ook niet.

 

 

Overige zijdelingse informatie over de familie Macherez:

  • Advertentie: overl. 30 nov 1969 te Haarlem: Heden overleed onze lieve LEONIE VAN NES – MACHEREZ, oud 74 jaar. Getekend uit aller naam: Fred Veerhoff en Ada Veerhoff geboren Schuilenburg. Wat mij opvalt is dat er geen tante of nicht of iets dergelijks geplaatst is in de tekst.
  • Ada Veerhoff Schuijlenburg had een vriendin Netty Lopes Cardozo, die in 1942 een afscheidsbrief schreef aan Ada (vermoord 30 sept 1942 te Westerbork.) Deze is te lezen op de website https://www.joodsmonument.nl/nl/page/379334/afscheidsbrief-uit-westerbork
  • Verloofd 31 juli 1912 te Soerabaja: Leonie Adrienne Macherez met Harry Theodoor Marius van Nes (Let op: Soms ook genoemd van ES !!!) …Harry overleed 22 april 1927; hij was chemisch adviseur bij de firma Anemaet & Co te Soerabaja en stapte over naar de firma Oei Tiong Ham te Semarang. (Historici, die bekend zijn met voormalig Ned. Indie en boven al Semarang, weten wie de heer Oei Tiong Ham was.)
  • Willy van Dort (arts) * 11-8-1898 Tegal en + 25-10-1958 te Helmond, huwde Helene  Mathilde Emilie Macharez te Soerabaja 12 nov 1924. Zij was geboren 12-9-1902 en overleden Voorburg 27-10-1946. Willy van Dort is gerelateerd aan Wieteke van Dort.
  • Mevr. Henriette Bernardine Macherez-Vincent woonde als weduwe Embong Tjermee nr. 3 te Surabaya. Zij won ook nog eens een prijs voor speciale hondenrassen. (bron KB 1936 of 1939. Vergeten. In 1929 verhuisde zij, ik dacht naar Kajoon te Soerabaja.)
  • Louise Johanna (soms ook Jeanne) Henriette Macherez huwde 24-10-1915 (echtscheiding 27-7-1931) te Soerabaya met Willy Robert Weise. (Almanak noemt bij de vermelding van echtscheidng de trouwdatum als 24-10-1914. ?? ) !! Robert Weise was chef van de firma Resink te Semarang. Nog meer vraagtekens: Haar geboortedatum wordt genoteerd als 16 maart 1888 maar ook als 16 dec 1888 te Pekalongan. Zij werd in 1923 te Jogja gedoopt. (Bron IGV)

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven