Marten, D.

In memory of Douglas Marten, died 11th okt 1901 en circa 1860 geboren te ??

RA 1903 vermeldt als inwoner van Soerabaja gestorven Douglas Marten op 11/10/1901.
RA 1896 Makelaar Commissie zaken te Soerabaja D. Marten. Handelsagent te Banjoewangi Th. W. H. Marten.

Broer van David Marten?

Moge hij in vrede rusten

Terug naar boven