Marten

Een familiegraf met enkele leden van de familie MARTEN.

Ik verzocht een Indonesische kennis van me – de fotografe Nathallia Fidrawati om van enkele familiegraven (waaronder die van mij) te Peneleh foto’s te maken en waarbij zij tevens wat strooibloemen legde. Zij was toch al aanwezig bij de Dodenherdenking te Kembang Kuning…. Gewoon puur uit het feit om op onze manier de Dodenherdenking te memoreren in plaats van al dat gezeik en gezeur wat deze week hier in Nederland plaats vond.

Voor de zoveelste keer bewees het huidig Nederland dat normen en waarden tot het rijk der Vervlogen Tijden behoren. Het ging helemaal niet meer om het respect en eerbetoon aan alle gevallen, maar puur en alleen om het egootje…..

(Officiëel Nederland deed het ook op het Ereveld Kembang Kuning te Surabaya en het Ereveld Jakarta).

Helaas is de getoonde foto hieronder niet compleet, maar het gaat om de goede wil en op de onderstaande foto gaat het om het linkergedeelte, namelijk graf B2288 van de familie Marten.

 

 

De hiernavolgende gegevens heb ik uit de almanakken, eventuele krantenberichten en overige stukken gehaald en zijn dus pertinent GEEN verzinsels of aannames of onjuistheden van mij persoonlijk, zoals mij recentelijk eind april/begin mei 2018, onterecht werd verweten.

Indien men meent, dat het onjuistheden e.d. zijn: dan gelieve men zich te vervoegen tot de bevoegde instanties c.q. personen c.q. verantwoordelijken, die deze informaties publiekelijk hebben geopenbaard.

De tekst op dit familie graf luidt – conform de almanak IGV 2000INN13 – als volgt:

“Hier rust ons geliefd kind Jeane Louise Marten geboren 25 jan 1896, overleden 18 nov 1896. Rust zacht lieveling.

“Hier rust Freedje Obdam, geboren 24 april 1905, overleden 13 juli 1905”

“Hier rust onze geliefde moeder J.A. Marten geboren Gabriel, overleden 6 juli 1920 in de ouderdom van 70 jaren.”

(Conform dezelfde almanak zijn bijgezet in dit graf:)

Richard Marten, Herman Victor Alexander Marten en Johanna Wilhelmina Marten geboren Deibert.

Op de foto is de bovenste grafplaat van Jeane Louise Marten, de grafplaat rechts is van Freedje Obdam en dan moet de grafplaat links van mevr. J.A. Marten zijn. (Ik zie nog net de datum 1920 staan en het woord “jaren”.

Als ik naar de lengte van het graf kijk mag ik aannemen, dat de overige 3 familieleden waarschijnlijk dan begraven zijn in het gedeelte achter de opstaande kolom.(Let op: Dit is dus mijn aanname gebasserd op de lengte van de tombe en het feit, dat er nog een stuk achter de kolom te zien is.)

 

Enkele aanvullende details inzake bovengenoemde familieleden:

  • Johanna Amelia Gabriel huwde 17 aug 1872 met Arnold Marten (deze laatste overleed te Blitar op 9 nov 1928 in de leeftijd van 82 jaar.) In 1879 woonde dit echtpaar te Soemenep Madoera.
  • Johan Theodoor Obdam huwde 5 febr 1898 te Soerabaja met Hermine Clementine Marten en o.a. hadden zij het dochtertje Freedje Obdam.
  • Herman Victor Alexander Marten huwde te Madioen op 17 okt 1900 met Johanna Wilhelmina Deibert. Zij hadden o.a. een zoon geheten Ernest Victor Marten die te Surabaya overleed op 32-jarige leeftijd op 16 juni 1940 en gehuwd was met juf. Lily Lentze. (Filmnummer 1357859 akte 107 jaar 1940). Krantenberichten melden dat in de week van 13 juni het echtpaar Marten-Lentze een zoon kreeg.
  • Herman Victor Alexander Marten was werkzaam geweest als klerk bij het Ass.Residentie kantoor te Soemenep Madoera. 2de Commies Landraad Madoera en was ook voetballer bij HBS (krantenbericht 1922).
  • Verschillende leden van de familie Marten waren te Madoera en Soerabaja verbonden aan het gouvernement als ambtenaar.

Op de pagina Genealogie Opdam-Obdam kunt u meer lezen over de familie Opdam-Marten:

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-opdam-obdam/I9750.php

Update 2021:

RA1896 zegt: Huwelijk Willem Marten en Eugenie Melanie Matheron te Soemenep Madoera op 26 april 1895.

RA1897 zegt: Geboren te Soemenep Madoera Jeane Louise Marten op 27 jan 1896.

RA1899 zegt: Huwelijk John Theodoor Obdam op 5 febr 1898 te Soerabaja met Hermine Clementine Marten. (Zij krgen dacht ik 15 kinderen !!)

RA1906 zegt: Geboren Soerabaja 24 april 1905 Frederica Cornelia Christina Obdam. Zij was het 4de kind.

RA1906 zegt: Overleden Soerabaja 5 juli 1905 Frederica Cornelia Christina Obdam.

RA1906 zegt: Overleden Malang Pasoeroean 11 juli 1905 Frederica Cornelia Christina Obdam.

RA1916 zegt: Geboren Soerabaja Richard Marten op 22 febr 1915

RA1873 zegt: Huwelijk Arnold Marten te Soerabaja 17 aug 1872 met Johanna Amelia Gabriel.(Geb 7-8-1845 Soerabaja RA1846)

RA1873 zegt: Geboren Soerabaja Herman Victor Alexander Marten 29 okt 1871.

RA1902 zegt: Huwelijk te Madioen Herman Victor Alexander Marten op 17 okt 1900 met Johanna Wilhelmina Deibert.

Nou, meer tips heb ik niet voor de geinteresseerden die meer willen weten.

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven