Martens, D.M.

Peneleh kerkhof graf B255.

Een familiegraf met enkele leden van de familie MARTENS.

Vader Rudolph Lodewijk Martens, zoon Dirk Mauritz Martens en bijgelegd Fenna Jacoba Reuter en doodgeboren kind van J. Reuter.

Het grafopschrift volgens de BRP11.

Hieronder foto van het graf B255 te Peneleh Surabaya, gemaakt door fotografe Nathallia Fidrawati op 27 febr 2022, nadat zij op mijn verzoek en namens mijzelf en aansluitende uitnodiging van de OGS Indonesia, de 80-jarige Herdenking van de Slag in de Javazee op het Ereveld Kembang Kuning Surabaya op 27 febr 2022 had bijgewoond.

Op het graf is de naamplaat van zoon Dirk Mauritz Martens niet (meer) aanwezig.

Hieronder enkele achtergrond details over de familieleden.

Uit de 1940INN-oud6 een verklaring van de afstamming.

Volgens bovenstaande scan als volgt en in volgorde namen zoals in de BRP11 genoemd.

Begravene 1)

Rudolph Lodewijk Martens (*6-12-1797 +6-11-1861) was gehuwd met Fenna Jacoba Cannegieter.

Ik ga er vanuit dat Fenna Jacoba Cannegieter omstreeks (of iets later) dezelfde datum als Rudolph geboren moet zijn en kom dan uit (via Openarch.nl Groningers), dat de ouders van Fenna geweest moeten zijn HARM CANNEGIETER gehuwd met ALAGONDA ROSEVELD op 6 nov 1796 te Groningen. (Let wel: Geen bewijsstukken gevonden, slechts een vermoeden/veronderstelling, kan er dus totaal naast zitten).

Uit dit huwelijk Martens Cannegieter kinderen waaronder ALLEGONDA LOUISE DOROTHEA MARTENS (*Amsterdam 15 juni 1841) die op 7 maart 1867 te Soerabaja huwde met JOHANNES REUTER.

Fenna Jacoba Cannegieter overleed te PLEMBON oud 69 jaar. (Overl. BS Locomotief 30-6-1874) “Martens, R- Cannegieter” en zal dan volgens deze berichtgeving geboren zijn circa 1805.

Ik heb niet kunnen vinden welk beroep Rudolph Lodewijk Martens uitoefende. Koopman?

Begravene 2)

Dirk Mauritz Martens. Hij huwde te Amsterdam 3 juli 1862 met Sophia Wilhelmina Reuter en uit dit huwelijk kinderen. Dirk overleed te Soerabaja en zijn weduwe keerde terug naar Den Haag.

Één der kinderen werd vernoemd naar zijn grootvader  en heette ook Rudolph Lodewijk Martens, die Oost Indisch ambtenaar was, en op 6 maart 1890 – oud 26 jaar- huwde met Anna Marie Huijgens (bankiers dochter). Iets meer over deze Rudolph Lodewijk Martens is te lezen op:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolph_Lodewijk_Martens

Dirk Mauritz Martens was koopman van beroep en runde samen met zijn zuster mej. Marie(Maria) Elza Martens het handelsbedrijf Martens en Co te Soerabaja. Zie scan hieronder. Maria Elza huwde in 1859 te Soerabaja met Herman Matthijs Nikolaas de Haan, (RA1860). Maria Elza overleed op 38-jarige leeftijd te Rotterdam op 15 april 1868. (Stadsarchief Rotterdam).

Begravene 3)

Fenna Jacoba Reuter was dochter van Johannes Reuter en Allegonde Louise Dorothea Martens. Deze Fenna Jacoba Reuter moet de eerstgeborene zijn geweest en als baby overleden op 8 febr 1868. De RA1869 meldt de geboorte van Fenna Jacoba Reuter op 8 febr 1868 te Soerabaja en heeft slechts één dag geleefd dan. In de scan afstamming 1940INN wordt een andere dochter Fenna Jacoba bedoeld *2 juli1875 en zeer waarschijnlijk dus vernoemd naar de eerstgeborene.

Begravene 4)

Doodgeboren kind. Dit moet dus het tweede kind geweest zijn van Johannes Reuter en Allegonde Louise Dorothea Martens, geboren/overleden 25 sept 1869.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven