Martens, E.H.

Esther Hendrika Bruno geboren Martens. 18 jaren oud en net 20 dagen gehuwd. Let wel !!! De advertentie is gedateerd 1884. Dit moet natuurlijk zijn 1885 !!!!!

S.C.TH. Bruno staat voor SIGISMUND CONSTANTIJN THEODOOR BRUNO. Gehuwd op 22 aug 1885 te Surabaya.

Esther werd te Pasoeroean geboren en stierf te Soerabaja.

Foto graf copyright Jakarta Post. Excuses voor eventuele nabestaanden voor de ongenode arme ziel die er een krant leest op het graf. Het is waarschijnlijk zijn huis/verblijfplaats en daar gewoon op Peneleh. Zijn hebben en houwen heeft ie bij zich in een zak en zijn afgetrapte sloffen heeft hij netjes afgedaan en zijn petje staat gedrapeerd op de grafsteen.

Almanak 1872 vermeldt: Isaak Christiaan Martens geboren te Soerabaja op 13 aug 1872. (Een broer van Esther.)

Bij de Landraad te Soerabaya was een deurwaarder G. BRUNO werkzaam in 1864. Executoriale verkoop van in beslag genomen van 25500 Manilla sigaren, waarschijnlijk in beslag genomen wegens clandestiene invoer door het schip Fathaul Kair met de chinese kapitein Tan Kim Thaij in febr 1863.

S.C.Th. Buno was in 1899 commies bij de spoorwegen (weduwnaar van Esther Hendrika Martens). In 1893 was hij tijdelijk stationschef 1ste klas te Porong. In 1891 was hij te Toelangan gestationeerd. In 1882 (!!!) was hij burgelijk schrijver 5de klas bij de Militaire administratie, waarmee hij in dat jaar ontslag kreeg wegens volbrachten diensttijd en met behoud van pensioen. (Esther is dan in 1882 15 jaren oud. Men kan dan ongeveer aan de hand hiervan het leeftijdsverschil berekenen.)

In Ternate was in 1865 woonachtig Weduwe Esther Philip geboren Martens. (Tante?) Overleden 11 jn 1876 te Sidajoe (nabij Soerabaja).

Meer wil ik niet doen voor eventuele belangstellende nazaten.

Terug naar boven