Martin, M.D.

Aanvulling d.d. 18 sept 2014 uit Persee Paris Fr.

Graf B82: Marie Doralice Martin. (Let wel: RA zegt DOVALICE.) Geboren ergens op Maurice (Mauritius, vernoemd naar Prins Maurits) voormalig tussenstation van de VOC circa 1600, alvorens men maar liever naar Kaap de Goede Hoop verhuisde circa 1700, nadat het getroffen werd door een orkaan in 1695. Fort Hendrik werd een beetje verwoest en opbouw was te kostbaar. Simon van der Stel ontwikkelde daar de suikerteelt. Nadat  de boys van de VOC hun hielen hadden gelicht, kwamen de jongens van de Franse slag er zich vestigen in 1721 en dat ging van een leien dakje want den Ollander was al pleitte.

Oh ja, zoals gewoonlijk waren de Porguezen er eerst en zoals gewoonlijk joegen die vermalijde Ollanders de Portugezen weer richting zee.

En weer zoals gewoonlijk kwamen de Britten even langs om maar gelijk het eiland over te nemen van de Fransen en dat gebeurde in 1810, maar stiekempjes bleven er toch wel een paar Ollanders en Fransen en Portugezen achter… vandaar de naam Martin…Voor de zuiperds onder de lezers: Denk maar aan Remy Martin. Waarmee ik pertinent niet beweer dat Marie Doralice Martin van hen afstamt.

Goed, over Marie zelf heb ik weinig kunnen vinden. Ik heb als eventueel hulpmiddel de volgende extra scans hieronder neergepoot.

Mijn geliefde zuster staat er, hetgeen dan impliceert dat zij dus familie had en volgens de tekst van de RA 1856 was er wat dan doen met Wilhelmina Geertruida l’Oubriat….

(en zie daaropvolgend wie er in graf B83 ligt van de andere “duurdere” tak).

Maar, niet vergeten, dat er ook de familie Olijve(Olyve) aanwezig was.

Johannes Franciscus Martin ligt in graf 553.

Enkele andere takken van de l’Oubriat stam maar dan met OLYVE ervoor. (J.B. Olyve l’Oubriat was in 1862 Resident van Tjilatjap.)

Onderstaand te Batavia.

Onderstaande slaat op de graven te Garoet.

 

En ergens in de Java Bode van 16 okt 1873 staat simpel vermeld, dat met ingang van 14 okt 1873 de heer J.B. Olijve l’Oubriat in staat van faillisement is.

Terug naar boven