Meelhuijsen en De Boer

Het graf B 2295 JOHANNA ADRIANA MEELHUIJSEN en van JAN DE BOER, haar schoonzoon.

Op de onderste foto heb ik wat informatie over deze personen geplaatst. In alle registraties in de almanakken wordt de echtgenote van Jan de Boer aangeduid met CONSTANT Pielat en niet CONSTANCE Pielat. Maar het lijkt me logisch en aannemelijker dat er fouten zijn gemaakt in de registraties en dat de juiste naam Constance moet zijn.

Ik heb niet kunnen vinden over welke Jan de Boer het hier betreft, aangezien er diverse personen genoteerd waren met de naam Jan de Boer. Maar het Penelehregister op Krancher dot Com vermeldt dat hij 46 jaar oud is geworden.

 

Enige info mbt onderstaande rouw advertentie:

Fam Stok-de Boer: RA1907 Huwelijk RUDOLPH X MILANI JACOBA DE BOER te Kediri op 11 dec 1905

Fam Barend-de Boer: RA1901 Huwelijk JOZEF BAREND X SUSANNA ELISABETH DE BOER te Modjokerto 11-4-1900.

Fam. de Kanter-Kessing: Heb ik niet uitgezocht, anders kan ik wel de hele voormalige bevolking van Ned. Indië onder de loep nemen. Maar men kan ook de website van de familie Krancher door surfen. De fam Krancher heeft de familie Kessing in de gelederen. Krancher dot com. !!!

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

 

Terug naar boven