Middelkoop van – Sleebos

De hieronder getoonde foto van het graf zijn screenshots uit de film Het kerkhof Peneleh – een film van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed deel 1 Peneleh the last retreat in Surabaya”, waarin de focus gelegd wordt op Hans Versnel op zoek naar het graf van zijn grootmoeder (welke ook gevonden wordt), daarbij aanwezig de heer Leon Bok – kerkhof deskundige. Niet alleen waren de heren aldaar om het graf te zoeken, maar ook wordt in de film besproken hoe en wat precies er met het kerkhof gaat gebeuren. Enfin, wil men meer weten, klik dan hierop deze link: https://www.youtube.com/watch?v=92BS_45nsiU

Maar ik dien eerlijkshalve tevens te vermelden, dat dit zelfde filmpje reeds in 2013 (!!) op Vimeo werd geupload door TETTEROO MEDIA – zowel in het Nederlands als in het Indonesisch. https://vimeo.com/58731109

Ter ere en respect voor de overledenen aldaar en voor hen extra die geen of bijna geen heel graf meer hebben, mijn bijdrage opdat zij nooit vergeten moge worden.

Helaas vertoont het filmpje geen betere volledige beelden, maar daarom is mijn eer en respect voor de begravenen er niet minder om. Wellicht hebben belangstellende nabestaanden er toch wel iets aan, als is het maar een fractie.


Hieronder het familiegraf MIDDELKOOP, SLEEBOS, SWART, MEIJER en aanverwanten. Deze families war zeer ruimschoots vertegenwoordigd in het voormalig Nederlands Indië en heb me verder er niet in verdiept. Het gaat me hier slechts om de graven of wat er van over is.

Ter verdere informatie heb ik scans uit de BRP toegevoegd.

 

Het is mij onbekend of de grafplaat bij het getoonde graf behoort. Voor het zelfde geld heeft men het maar in een verdomhoekje neergedenderd met de gedachte “Suchen Sie es maar aus.” Aan de rechterkant van het hek staan ook een aantal brokstukken bij elkaar gestapeld.

Er moeten meerdere graven van deze families liggen, maar waar ik helaas geen beelden van heb.

Zo weet ik dat ook begraven ligt op Peneleh: Johan Hendrik Swart (29-5-1865 Soemenep / 25-7-1929 Surabaja), zoon van Dirk Swart en Emelia Magdalena Sleebos. Johan huwde Catarina Gasparina van Middelkoop.(17-4-1868 / 2-12-1945). Maar het graf is niet meer herkenbaar.

Maar er is in Soerabaja ook nog het “beruchte” spookhuis wat ooit eigendom was van leden der familie van Middelkoop en op het terrein van het spookhuis liggen ook nog diverse graven van enkele leden der familie. (Ik dacht 5 graven). Later werd dit huis aangekocht door een chinese familie en nog later is dit gebouw als Cultureel erfgoed verklaard door de Indonesische regering. Daklozen schijnen er hun domicilie te hebben en verklaarden nog nooit spoken oid gezien gehoord te hebben.

Waar de leden van deze familie precies begraven liggen? Ik weet het zeker: ergens onder de vloeren van de armoedige huisjes van de daklozen.

 

Wil men meer weten over de families SWART en SLEEBOS en aanverwanten, klik dan op de link:  https://www.spincemaille.be/Sleebus/g0/p87.htm

 

 

Mijn wens desondanks: Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven