Mispelblom Beijer, J.F.I.M.

Dit is een detail verhaal over graf B2307 te Peneleh. 

De persoon die in dit graf werd begaven had iets van doen met mijn grootvader Julius Boers destijds in bedoeld periode nog Assistent Resident van Bandjarmasin in 1892-1893.

Een opschrift op het graf luidt:

Hier rust Julius Florentius Isidore Mari Mispelblom Beijer. Geboren te Patjitan – Overleden 8-1-1897, oud 46 jaar.

Klaar, dat was het. Geen familie namen erbij of iets anders als bijvoorbeeld “Rust zacht” of Hier rust mijn geliefde echtgenoot of Geliefde vader …… Een koude simpele tekst. Net alsof deze persoon uit ’s lands armenkas werd begraven en men verder niets meer met hem te maken wilde hebben.

Het intrigeerde me en wat er ook ooit in het leven van Julius F.I.M. zich afspeelde, een stukje respect mijnerzijds vond ik gepast, opdat ook hij een stukje eeuwige vrede moge hebben. Voor zijn aardse daden werd hij al genoeg gestraft destijds (…… als tenminste dezelfde persoon wordt bedoeld in vergelijk met de van fraude betichtte en gestrafte, zoals hieronder door mij verhaald, maar ik mag hoogstwaarschijnlijk wel aannemen, dat het om dezelfde persoon gaat, omdat er geen twee personen Mispelblom Beijer waren met deze exact dezelfde voornamen).

Op zoek naar wat nadere details over het leven van mijn grootvader Julius Boers in zijn diensttijd te Bandjarmasin speurde ik de kranten af en kwam zodoende een verslag van een rechtszaak 1892/1893 tegen, waarbij mijn grootvader als getuige in zijn functie van Ass. Resident c.q. Vendumeester voor de rechtbank moest optreden.

Omwille van nabestaanden ga ik slechts summier in op de kwestie.

De zaak betrof een fictieve aan-/verkoop van een aantal huizen te Bandjarmasin die per opbod geveild zouden worden en waarbij een gemachtigde Weijgers ( door van Wieringen gemachtigd) het beste bod bleek te hebben, namelijk circa 4000 glds per huis.

 • Het ging in eerste instantie om verdachte W.H. Weijgers, koopman en tevens logementhouder te Banjarmasin, volgens de kranten. Verder werden de volgende namen – volgens de kranten – betrokken bij de rechtszaak, te weten:
 • Een rijk persoon te Malang genaamd van Wieringen. (Volgens uitpluizerij kranten werd hij in 1893 aangesteld tot makelaar te Malang/Pasoeroean met vermelding de heer M.E. van Wieringen.)
 • Notaris J.F.I.M. Mispelblom Beijer, te Bandjarmasin gevestigd als notaris.(voorheen te Purworejo)
 • Een paar Chinese inwonenden van Bandjarmasin als getuigen.
 • Mijn grootvader Julius Boers als getuige omdat hij in zijn functie van Ass.Res. het fiat voor de verkoop van de huizen moest afgeven.
 • Mr. Bouricius ( van Batavia Hoge Raad) als getuige.
 • En nog een paar andere  – hier in mijn verhaal niet nader genoemd bij naam – hotemetoten, omdat zij slechts sporadisch in het verhaal voorkwamen.

Kortom, het kwam hierop neer, dat er fraude gepleegd werd met de fictieve aan-/verkoop der huizen.

Ik ga hier niet dieper op in en diegene die er lol in heeft om sensatie verhalen te lezen kan 2 dingen doen: Of zelf het gebeuren onderzoeken OF de Story/Weekend kopen en met een bakkie pleur erbij gaan zitten op de luie krent bij het raam in het zonnetje.

Als resultaat van het gerechtelijk onderzoek en aansluitend vonnis 25 jan 1894 Soerabaja, werd:

 1. Weijgers vrijgesproken van de beschuldiging en uit de bajes ontslagen van voorarrest.
 2. uitgesproken dat Van Wieringen niets met de zaak te maken had gehad.
 3. notaris J.F.I.M. Mispelblom Beijer van zijn ambt ontslagen, verboden dit ambt ooit weer uit te voren, een celstraf opgelegd kreeg van 3 jaar, tevens een boete van totaal 157 overtredingen van elk 50 guldens, te weten 97x valsheid in geschrifte, 52x gebruik van valse stukken, 8x verduistering van rijksgelden.
 4. mijn opa berispt wegens gevloek in de rechtszaal, omdat ie op moest draven als getuige, terwijl hij juist die dag een dagje picknicken had gepland. (Is natuurlijk niet waar, maar wel waar was het feit, dat opa zich ziek meldde toen hij voor de tweede keer als getuige moest verschijnen en dat was in opa’s hele loopbaan slechts de eerste en enige keer, dat ie ziekteverlof op nam en met de familie voor 2 maanden ging uitwaaien in Batavia bij zijn schoonouders T.C.J. Kroesen en A. Johannes. Het ziekteverlof zal hoogstwaarschijnlijk geweest zijn niet omdat opa Julius zelf ziek was, maar zijn schoonmoeder Anna Johannes, mijn overgrootmoeder dus; overoma Anna stierf in mei 1894 na een langdurig lijden en werd te Tanah Abang begraven naast haar dochter Laura, opa’s eerste vrouw.)

Op 29 maart 1894 vroeg de notaris Mispelblom Beijer om gratie en vrijspraak van vonnis, doch wat de uitslag hiervan was, vermeld ik niet hier. Zelf maar uitzoeken en bent u tenminste van de straat af. (Om eerlijk te zijn: exact weten doe ik het niet, maar ik heb wel een op 90% getrouwe gevolgtrekking als vermoeden).

Volgens de website van www.humanitarisme.nl en met name DEZE link, was Julius Florentinus Isidore Mari Mispelblom Beijer ( *7-11-1850 Patjitan en + 7-3-1899 Soerabaja) de zoon van:

 1. Julius Dominicus Mispelblom Beijer, *14-7-1818 en +7-3-1899 (Oud Resident Bezoeki) en
 2. Huberta Gerarda Florine Henriette Isoline van de Berg, *12-8-1822 en +14-11-1910.(gehuwd te Batavia op 28-11-1849)
 3. Uit dit huwelijk worden op deze genoemde site geen andere kinderen genoemd.

J.F.I.M. Mispelblom Beijerszelve was gehuwd met Aletta Johanna Adriana Hoedt, *20-1-1855 en +3-4-1918 en gehuwd op 28-4-1878 te Soerabaja. Uit dit huwelijk werden tenminste geboren:

 1. zoon Julius Dominicus Mispelblom Beijer, *5-6-1878 en +3-4-1960. (Administrateur SF te Japara) Gegevens uit www.humanitarisme.nl
 2. dochter Emilie Mathilde Mispelblom Beijer,  (Roepnaam Melie) *20-4-1885 en gestorven 18-11-1923. Zij ligt begraven te Weltevreden graf 229. Gegevens uit de Indische Almanak, te zoeken onder Hoedt (haar moeder’s naam)

Onderstaande scan is afkomstig van www.humanitarisme.nl

Ik memoreer aan het grafopschrift hierboven op deze pagina !!! Ik heb geen eventuele datum van echtscheiding kunnen vinden.

Echter, volgens de website van Henny Savenije worden uit het huwelijk van Julius Dominicus Mispelblom Beijer en Huberta Gerarda Florine Henriette Isoline van den Berg wel twee andere kinderen genoemd, doch niet de geboorte van J.F.I.M, Mispelblom Beijer.

Op deze laatst genoemde website worden de volgende kinderen vermeld:

 1. Anna Louise Florentine, * 1852 Salatiga en +13-11-1918 Ermelo.
 2. Isoline Theodore Jacomine , *4-6-1856 Madioen en +24 dec 1925 Amsterdam.

Op de website van Henny Savenije staan trouwens een flink aantal foto’s. Best de moeite waard om er rond te neuzen. Ziet er verzorgd uit. !!! (UPDATE: inmiddels staat J.F.I.M. erbij).

Op de website genealogie.com (stamboom Driessen) krijgt het gezin Mispelblom Beijer – van den Berg slechts één kind toebedeeld en dat is dan

 1. Theodoor Martinus * 12-1-1859 Bezoeki en + Lawang 24 juni 1912. Hij was administrateur van de SF Kraksaan.

De moeder van de notaris (als ik dus de gegevens van www.humanitarisme.nl volg) was mevr.Huberta Gerarda Florine Henriette Isoline van den Berg, een kleindochter van (haar moeders kant Cornelia Maria ‘d Abo, te weten): Erland Nicolai ‘d Abo en Elisabeth Douglas.

En de koloniale wereld in voormalig Indië was klein, héél klein, want… zie lijstje hieronder (Bron privé) in verband met verwantschappen van mijn opa Julius Boers met d’Abo/Douglas. (4de van onderen). Zou opa Julius het geweten hebben? Ik heb een idee dat opa het wel wist, dat hij tegen een achterneef moest getuigen, maar er zijn mond over hield…(gelet op het feit, dat opa’s getuigenis heel vlak was.)

Hoe het ook geweest moge zijn of nog steeds zij en wat mij betreft nogmaals:

Opdat J.F.I.M. Mispelblom Beijer zijn eeuwige vrede moge hebben, ondanks wat er ooit door hem op aarde is gedaan of niet gedaan. Er zijn door anderen veel ergere gebeurtenissen gedaan/veroorzaakt en waarvan de daders alsnog hun laatste respect kregen.

Planning (mits ik de juiste en volledige feiten boven water kan krijgen): Ik ben bezig te onderzoeken de zaak van een gepleegde moord te Kedirie in 1902 door een familie lid d’Abo. Heeft niet veel te maken met deze pagina.

Op 4 april 2015 een pagina geplaatst over deze moord en dit is te lezen op de pagina Moord te Kediri 1902. (Met Story en Weekend roddels, manieheus.)

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven