Moll

Het graf nummer B 2383 van de familie MOLL.

Als eerste bovenaan genoemd HENDRIK ADRIAAN MOLL (Sr) geb te Rotterdam.

Als tweede genoemd zijn zoon Hendrik Adriaan Moll Jr.

Erna Elodie  Moll, het eerst geborene kind van Hendrik Jr en Elo(u)die Elisabeth Israel.

Tevens begraven in het graf de broer van Hendrik Adriaan Jr, namelijk WILLEM ANTON MOLL en zijn 3de echtgenote Antoinette van Waesbergen. (Zie de scan van de pk hierboven en zie helemaal onder voor verklaring huwelijken).

Willem Anton Moll huwde 1) Johanna Berendina de Haas op 15 mei 1900 en zij overleed op 1-8-1908.

Willem Anton Moll huwde 2) Carolina Marianna van Coillie op 16 okt 1909.(Voornamen andersom geschreven.)

Willem Anton Moll huwde 2) Marianna Carolina van Coillie op 26 juli 1912. Fout in almanak. Dit moet zijn echtscheiding. Marianna Carolina van Coillie overleed op 4 april 1963 te Soest. Akte 57 Utrecht met vermelding dat zij gehuwd was geweest met Willem Anton Moll en werd oud 82 jaar. Haar vader was Eduard van Coillie en haar moeder was Ginah.

Willem Anton Moll huwde 3) Antoinette van Waesberge op 12 maart 1913.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven