Mourits, J.F.

Graf B385 (copyright Javaisbeautiful.com): Johannes Frederik Mourits:

Aanvulling hieronder d.d. 13 nov 2019. De familie Krancher (van Krancher dot com) maakte in aug 2019 een aantal filmpjes van het kerkhof Peneleh en uit deze filmpjes maakte ik een paar screenshots, waarvan onderstaande afbeeldingen. Met dank aan de familie.

Geheel toevallig – en persoonlijk denk ik dat de familie van dit graf toevallig een shot maakte omdat er een geit op zijn gemakkie voorbijliep – was dit familiegraf te zien.

Ik vermoed dat de torenzuil van het graf 4 grafplaten toont. In het filmpje is de zijde van de grafplaat van de dochter te zien (zie pagina over Mourits, D.G.). Alle grafschriften staan hieronder vermeld (uit: BRP11/03).

Hier rust den HoogEdGs Heer Johannes Frederik Mourits
in leven
gepens majoor der inft
ridder der Milt W.O. 4e klasse
overleden den 3e November 1865
in den ouderdom / van 57 jaren.

Hier rust
Maren Petronella Mauritzen
echtgenoote van J.F. Mourits
geboren den 16 Maart 1815
overleden den 19 October 1896.

Hier rust
onze dierbare moeder
vrouwe Dorothea
Geertruida Mourits
oud 56 jaar
overleden 8 Sept. 1901
weduwe van Nicolaas
Cornelissen
Rust zacht lieve
brave moeder.

Hier rust
Johan Frederik
Nicolaas Cornelissen
oud 42 jaar
overl. 27 April 1910
Rust zacht.

Hier rust
mijne geliefde echtgenoote
Carolina Elisabeth Dorothea
Pieternelle de Rijk
geb. Cornelissen
geb. 13 Mei 1870
overl. 8 Juli 1912
R.I.P.

Terug naar boven