Muller en Hoffman

Het kerkhof Peneleh met de graven:

Foto’s graven

B2028 waarin o.a. liggen te rusten CATHARINA ADOLPHINA MULLER 9 jaar oud en EMELIA ERNESTINA MULLER  2 jaar oud. Daarbij tevens de volwassenen KAREL ALBERT MULLER, SAMUEL EMANUEL LODEWIJK MULLER en CHRISTINA JACOBA DOROTHEA MULLER-de GRAAF.

Ik heb niet kunnen vinden waar de kinderen aan zijn overleden. Er heerste incidenteel te Soerabaja de cholera in de jaren dat zij overleden. Maar ook waterpokken en mazelen en dysenterie en influenza….

 

Catharina Adolphina Muller geboren 4 sept 1881 te Soerabaja (RA1882) en overleden 10 okt 1890 (RA1891)

Emelia Ernestina Muller geboren 18 april 1892 te Soerabaja (RA1893) en overleden 18 okt 1894 (RA1896)

K.A. = Karel Albert Muller * 21 dec 1836 te Madioen +19-9-1905 Soerabaja. Huwde Ch.J.D. = Christina Jacoba Dorothea de Graaf *22 nov 1855 en +2-3-1926 Soerabaja.

Ik heb weinig meer kunnen vinden over de familie.

 

 

E7334 waarin rust HENDRIKA MARIA HOFFMAN oud 7 jaar.

4 Dagen na het tragisch overlijden van de familie leden van Delden, Greig en Moll, die aan vergiftiging overleden, overleed de kleine Hendrika. Ook haar overlijden zou een gevolg geweest kunnen zijn van de cholera, aangezien een kind van de familie Moll op 12 juni 1896 ook eraan overleed.

In deze genoemde jaren was er een Toko Hoffman die na de oorlog ook nog bestond. Ik heb geen verband kunnen vinden tussen de familie Hoffman die de toko runde en de kleine Hendrika(en haar vader) Hoffman.

 

Gebaseerd op de voornamen van Hendrika Maria en die vergeleken met de voornamen van Carolina Anna MARIA Classens en Johannes HENDRIKUS Hoffman heb ik aangenomen (NIET vastgesteld) dat zij haar ouders waren: zie scan onder.

Ik heb geen vaststaande gegevens kunnen vinden.

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven