Muyen van, H.C.

Hendrina Christina van Muyen

Het graf opschrift volgens de Ind. Navorschers luidt als volgt:

Hier ligt het stoffelijk overschot van G.F. Hornoff geb. te BRESLAU 1 aug 1762 overl. te Soerabaya 10 dec 1826. Vrouwe H.C. Hornoff geboren van Muyen geb. te Semarang 27 nov 1769 overl. te Soerabaya 25 oct 1855 & Vrouwe E. Bayer geb. Hornoff geb. te Soerabaya 6 aug 1804 overl. te Soerabaya 14 dec 1864.

Volgens BRP11/49 liggen in dit graf tevens: Clementine Baijer begraven 10 febr 1865, Johan (Christiaan) Watiemina, begr 4 juni 1887, Georgine Sillow, begr. 16 juli 1888, Casper Pieter Sillow, begr. 21 maart 1894.

Persoonlijk hou ik de voorletters van G.F. Hornoff op de voorletters C.F.

Hornoff was lid weeskamer en ooit in het verre verleden op één of ander van God verlaten oord een vertegenwoordiger van het Ned. gezag.

Graf B119 via Krancher dot Com
Terug naar boven