Noothoven van Goor, C.M.

Het graf B 2323 van de twee kleine kindertjes:  CLARA MARIA en haar broertje DIRK NOOTHOVEN VAN GOOR.

Het graf toont duidelijk de sporen van de zogeheten renovatie circa 2 jaar geleden in 2019 begonnen: Er was een pot goudverf in de voorraad schuren van het gemeentelijk opknapbedrijf te Surabaya over en dus werden heel veel graven net de goudverf behandeld en hadden veel amateur letterschilders ten minste weer een bordje eten verdiend.

Hunne ouders waren Jakob Meinard Noothoven van Goor en Clara Maria van Ee. Zij huwden bij volmacht (Soerabaja/Amsterdam) op 25 febr 1892.

Jakob Meinard bekleedde een positie met generale procuratie bij de firma Mesritz & Co te Soerabaja en overleed te Arnhem op 14 mei 1925 oud 58 jaar. Het echtpaar Noothoven van Goor-van EE had o.m. een zoon eveneens geheten Jakob Meinard en eveneens werd deze zoon 58 jaar toen hij overleed op 13 aug 1956 te Bussum.

Clara Maria van Ee overleed oud 73 jaar te Renkum op 7 maart 1943

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven