Ohl, A.E.U.W.

Het graf B 2747 Peneleh kerkhof Soerabaja.

(Voor diegenen die research doen naar de familie namen ROZET, OHL, SICK, BOERMEESTER, MAKATITA verwijs ik gaarne ook naar de pagina GRAF B 2748 JOHANNES/ROZET  en de pagina  ROZET KUPANG TIMOR en tevens ook naar de pagina GRAF B 2791 Rozet/de Boer/Sick/Makatita.)

Foto’s graven via Ish Krancher van Krancher dot com met dank.

Begraven in graf B 2747 werd de heer Ulrich Ohl, ten rechte geheten ARTHUR EDMUND ULRICH WILHELM OHL, geb Soerabaja 17 juli 1848, gehuwd met WILHELMINA JOSEPHINA GEERTRUIDA SICK (*1-5-1878 Kupang en + ??)  op 10 nov 1898 te Soerabaja en overleden te Soerabaja op 4 maart 1907.

Arthur was voorheen werkzaam bij de Ned.Indische Export Mij (procuratie), begon voor zichzelf hetgeen volgens krantenbericht niet goed verliep.(Zie scan onder).

Arthur was een zoon van het echtpaar Johannes Hendrik Menno(Menne) Ohl en Philippina Henrietta Burgemeestre.

Zie ook de pagina’s over J.H.S. Ohl , J.M. Rozet en M.P. Boermeester,

Moge zij rusten in eeuwige vrede.

Terug naar boven