Olie, H.

Makam Peneleh Surabaya 2014.

Een foto reportage met foto’s van maart april 2014, van Nathallia Fidrawati – Al haar foto’s zijn Copyright. Verboden ongevraagd te dupliceren, tenzij schriftelijk toestemming is gevraagd en verleend. U gelieve dit te respecteren. Ojo jiplak !!!!! Do not copy unauthorized. !!!! Mind: you will be haunted by me, being an angry executing prosecutor, instead. !!!! Oh, by the way: I am granted by Nathallia Fidrawati to make use of the pictures on this site.

Zie ook haar Facebook account en zoek onder de naam Nathallia Fidrawati. Zij heeft een kleine 1000 foto’s ge-openbaard.


Hendrik Olie en kleinzoon Hendrik Olie. Ook voor deze beiden heren heb ik getracht meer info te vinden, doch ook voor hen geldt dat er velen waren die Hendrik Olie heetten. Het is een geslacht met Amsterdam als oorsprong. Zou er een beeltenis vroeger geplaatst zijn in die ronde uitsparing?

Bron: Indische almanak Peneleh Soerabaya. B 325 Hier rust Hendrik Olie en zijn kleinzoon Hendrik Olie. [Hendrik Olie, overl. 30-6-1864 (RA 1865, 116); Hendrik Jan Olie, geb. 14-5-1877 (RA 1878, 240), overl. 14-7-1877 (RA 1878, 302)] Hoogstwaarschijnlijk zullen beiden hier bedoeld zijn.

Bron 1 en 2: (Via Boeroeng verkregen):1)  www.iisg.nl Indische Besluiten 1857/9037 d.d. 11-10-1859 en afkomstig uit Amsterdam, oud 43 jaar. 2) Stadsarchief Amsterdam: Scheepsgezagvoerder te Amsterdam in 1851, gehuwd met ?? en geboren 5 mei 1816… In 1859 zou hij dus 43 jaar geweest zijn.

Moge zij in vrede rusten

Terug naar boven