Orssagen, J.A.

Het graf B 2356 van Johan August van Orssagen

Johan August van Orssagen werd geboren te Soerabaja op 1-8-1845. Hij huwde met Maria een Inlandse christenvrouw op 27 februari 1951 te Soerabaja.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven