Peneleh algemeen

Het kerkhof Peneleh te Surabaya.

Een inleiding over het kerkhof Peneleh te Surabaya (Soerabaja) – Oost Java geschreven door Leo Janssen eind oktober 2014 – oud mederedacteur van “De Indische Navorscher” en Eindredacteur IGV  “Bronnenpublikaties”.

Het behoeft geen betoog dat grafschriften voor een genealoog belangrijke informatie kunnen bevatten. Genealoog en redacteur van het te Batavia gevestigde blad “De Indische Navorscher”, P.C. Bloys van Treslong Prins, publiceerde reeds begin jaren 30 vier delen gewijd aan grafschriften van hoofdzakelijk op Java gelegen Europese begraafplaatsen. Helaas zat de begraafplaats “Peneleh” te Soerabaja daar niet bij.

Ook de in 1988 opgerichte Indische Genealogische Vereniging (IGV) spoorde haar leden van meet af aan om als zij in Indonesië een graf bezochten, zoveel mogelijk andere graven te fotograferen. De resultaten werden met enige regelmaat in haar blad, ook “De Indische Navorscher” genaamd, gepubliceerd.

Rond 1990 kwam de IGV in contact met de gepensioneerd ingenieur J.A. van Huizen (+) die gedurende de zomermaanden langere tijd in Soerabaja verbleef en bereid bleek te zijn de nog aanwezige grafschriften vast te leggen.

Grondig als hij was, schreef hij niet alleen de teksten op de grafstenen af; hij liet op de graven gebouwde opslagplaatsen ontruimen en liet brokstukken van grafplaten uit de diepten van grafkelders omhoog halen ten einde de tekst te kunnen vastleggen.

Maar zijn inventarisatie bleef niet beperkt tot de opschriften alleen. Met zijn technische achtergrond begon hij met het opmeten van de begraafplaats voor een plattegrond en slaagde er in om door bestudering van nog aanwezige nummerplaatjes op plekken waar de zerken reeds verdwenen waren en uit nog bij de beheerder aanwezige, oude plattegronden een reconstructie te maken van de begraafplaats zoals deze er zou hebben uitgezien rond 1918 toen het laatste E-graf werd uitgegeven en de begraafplaats buiten gebruik werd gesteld.

Om het geheel overzichtelijk te maken, werd de begraafplaats in vakken opgedeeld en werden ‘straten’ en rijen van een nummering voorzien. Bovendien liet hij alle toen nog aanwezige grafregisters fotokopiëren, waardoor in de definitieve publicatie personen die wel in het graf begraven waren doch niet op de grafzerk vermeld werden, konden worden toegevoegd. Dit was met name belangrijk voor de reeds lang verdwenen E-graven.

De plattegrond werd door dhr. A. de Waal in een grafisch computersysteem ingevoerd en de gegevens uit de registers werden door IGV-lid, mevr. R. Bouwhuis – de la Croix (+), systematisch in de computer opgeslagen.

Het hele project van Van Huizen en de IGV duurde een kleine vijf jaar en resulteerde in de drie delen 10, 11 en 12 (inclusief een separate, uitvouwbare plattegrond) die de IGV in haar serie “Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging” in 1998 en 1999 uitbracht.

Daar “Peneleh” zich blijkens Internet in een toenemende belangstelling mag verheugen, is het belangrijk te weten dat het hoofdzakelijk aan het jarenlange veldwerk van Van Huizen te danken is dat de gegevens van deze begraafplaats voor het nageslacht bewaard zijn gebleven en dat de begraafplaats “Peneleh” in de meest letterlijke zin van het woord door hem “op de kaart is gezet”.

Leo Janssen / IGV.

N.B. De redactie van de serie “Bronnenpublikaties” verleende toestemming om relevante tekstgedeelten uit de drie Peneleh-deeltjes op deze website te mogen gebruiken.

(Noot webmaster: lees voor “deze website” www.imexbo.nl)

Een link naar de IGV is hier te vinden.

In deze serie ook de Javaanse graven in de wijken vlakbij het hoofdkerkhof Peneleh en waar OOK enkele arme Indo’s begraven liggen, die door omstandigheden (van welke aard dan ook) het Muslim geloof hebben aangenomen en een Muslim graf hebben gekregen. Omwille van de lieve vrede, heb ik geen moeite genomen om de vroegere Nederlandse namen te achterhalen. Ik weet echter dat velen daar begraven liggen, uit eigener ervaring uit mijn jeugdjaren opgemerkt. Nazaten van ooit passanten die het uit de broek lieten hangen en er vandoor gingen, moeder en kind(eren) achter latend. Misschien voor vele Indische Nederlanders/Indische Indischen/Indoooooo’s een shock zoiets te vernemen? Ach kom nou zeg, wakker worden alsjeblieft.


Peneleh Kerkhof Surabaya anno 2014.

Makam Peneleh Surabaya 2014.

Een foto reportage met foto’s van maart april 2014, van Nathallia Fidrawati – Al haar foto’s zijn Copyright. Verboden ongevraagd te dupliceren, tenzij schriftelijk toestemming is gevraagd en verleend. U gelieve dit te respecteren. Ojo jiplak !!!!! Do not copy unauthorized. !!!! Mind: you will be haunted by me, being an angry executing prosecutor, instead. !!!! Oh, by the way: I am granted by Nathallia Fidrawati to make use of the pictures on this site.

Zie ook haar Facebook account en zoek onder de naam Nathallia Fidrawati. Zij heeft een kleine 1000 foto’s ge-openbaard.

Waar mogelijk heb ik sommige foto’s voorzien van commentaar.

Enkele beelden van het kerkhof.

 

 

 

Een curiositeit? Het IKON ook aldaar vertegenwoordigd? Wel een kleine afdeling dan.

 

 

 

 

“Sic Gloria Transit Mundi”.

 


The graveyards guard? Coincidence? A mix of brown and white, representing Asian and European skin colors? A Eurasian dog.

 

Lady Ayam preparing herself for being consumed as sate ayam, allowing herself to prenotice her remaining bones on Makam Peneleh.

Een beenderen tombe / Omah (rumah) Balung:

 

Gooi het er maar in:

 

Aanvulling 12 maart 2020: 

Een regelrechte aanfluiting. Naar aanleiding van het geplande bezoek van een aantal leden van de  delegatie van 112 man die in het gevolg meeslenteren achter ZKH Willem Alexander koning der Nederlanden en zijn gade HKH Koningin Maxima wegens een staatsbezoek aan Indonesia in begin maart 2020, heeft het “bestuur/leiding” van de gemeente Surabaya opdracht gegeven om enkele graven te Peneleh van een “fris” kleurtje te voorzien….. om de delegatie te behagen

Waarom? Omdat enkele leden uit die 112-koppige delegatie (die natuurlijk in Indonesia zijn meegereisd met de koning om contracten in de wacht te slepen en nu de gratis kans waarnemen) het plan hebben opgevat om op 12 maart 2020 een bezoek te brengen aan Peneleh.

En waarom hun bezoek?

Omdat zij op één of andere manier bindingen hebben met een aantal overleden personen, die aldaar begraven liggen. Zouden zij ooit uit eigen zak deze reis gemaakt hebben om hun aldaar begraven familieleden te bezoeken en respect te betonen????

Dus wat heeft precies de big boss van Surabaya aldaar besloten? Sommige graven dienen herschilderd te worden. Verschrikkeljk wat een aanfluiting. Totaal geen benul van cultuur en of zaken die ermee in verband staan.

As maar gheef heluid, want Toean Belanda komt eraan en wij moeten onze goede wil tonen toch?

Bron Surya.co.id 12 maart 2020.

Dat manneke vindt alles best; hij heeft weer een paar losse stuivers mogen verdienen en ik geef hem geen ongelijk om het werk aan te pakken. Weet hij veel? Een bordje nasi is veel belangrijker voor hem toch? Wat kan hem cultuur schelen?

Het steekt zo fel af tegen de armoe en verval van de andere graven.

Einde aanvulling 12 maart 2020.

Update 2022:

Het kerkhof PENELEH – DIVERSE KINDERGRAVEN.

Voor al die kleine kindertjes/kinderen die in de bloei van hun leventje aan het aardse werden ontrukt. Opdat de wereld hen niet vergete.

Ish Krancher – mede website eigenaresse samen met vader Ron Krancher – en zij zijn tevens auteurs – van KRANCHER DOT COM) en ondergetekenden raakten in gesprek over koetjes en kalfjes en ter sprake kwam het onderwerp op het kleine 4-jarig Belgische jongetje DEAN uit Sint-Niklaas, die vermoord werd gevonden op 17 jan 2022 te Neeltje Jans Zeeland’s duingebied en  hoogstwaarschijnlijk werd Dean vermoord door de verdachte kinderoppas Dave de Kock (inmiddels gearresteeerd) en tevens werd zijn vriendin ook in arrest genomen wegens vermeende medeplichtigheid.

Welk een vreselijk lot heeft de kleine onschuldige Dean moeten ondergaan; een jong leventje, nog niet eens een volgroeide bloemknop en reeds van de levensboom geplukt door Dave de Kock – één der helaas te vele zonen van Satan – en blijkt achteraf het rechtssysteem ook nog niet eens volmaakt te zijn.

Heel veel sterkte en medeleven toegewenst aan de ouders en familie van de kleine Dean.

Wat mij betreft mogen de verdachten – kindermoordenaar en medeplichtige – voor immer in de rottende hel branden, als zij op hun  beurt het aardse moet verlaten, maar moge zij vooraf in hun aardse straftijd wel eerst een langdurige “behandelingstherapie” ondergaan door enkele medegevangenen waarbij het gewenst is, dat de cipiers dan een andere richting uitkijken en graag minimaal een paar keren per dag.

Kortom, Ish attenteerde mij na /tijdens het gesprek op het feit, dat er te Peneleh ook enkele kinderen begraven waren, die een vreselijk lot hebben moeten ondergaan en ook in de bloei van hun leven aan het jonge leven werden ontrukt en Ish vroeg mij om hierover iets op imexbo te willen memoreren om hen te ge-herdenken, hetgeen ik heel graag doe.

Deze kindertjes verdienen ook hun plaatsje in de Ned.Indische historie hoe kort hun leventjes ook waren.

Ik heb ons eerbetoon per pagina ingedeeld voorzien van wat achtergrond informatie en deze pagina’s zijn te vinden op de subpagina’s:

GLEIJSTEEN

ARIE VAN HATTEM 

HANNY HARTWIJK EN ZIJN ONGEBOREN BROERTJE

Wellicht dat t.z.t. misschien meerdere pagina’s zullen volgen en indien zo, dan zullen deze natuurlijk hier gelinkt worden op deze hoofdpagina.

Met dank aan Ish die mij de foto’s van de graven ter beschikking stelde, zodat de bezoekers – mochten zij ooit de kans krijgen om het kerkhof Peneleh te bezoeken – een extra bloemetje kunnen plaatsen.

Moge alle kindertjes, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben in de grote hemelse speelweide onder de hoede van onze Schepper.

http://www.imexbo.nl/voor-cherubijnen-2.html

 

Later als ik dood ben, wil ik een ander leven. 

Niet meer altijd bezig zijn met wat geschreven staat.

De laatste strohalm zijn voor die het niet meer weet.

De vlinder die voorbij vliegt en alles lichter maakt.

Later als ik dood ben wil ik wonen in jouw ogen.

Om jou te laten zien waar ik blind voor was.

 

Teksten en gezongen van/door Stef Bos.

https://youtu.be/x_53NWPeBUM

Terug naar boven