Paulus, J.F.G.

Het graf B 2325 van JOHAN FRANCISCUS GERARDUS PAULUS.

Gelijk een bloemknop die aan het ontluiken was, werd hij van de levensboom geplukt.

Gebaseerd op de destijds woonachtig en werkend te Ternate personen, moeten zeer waarschijnlijk zijn ouders zijn geweest:

HENDRIK ALBERT CONSTANTIJN PAULUS, commies Havendepartment Makassar en Fungerend Havenmeester Ternate, die op 4 sept 1878 huwde te Ternate met

JOHANNA EVERDINA COLDENHOFF (ra1880).

Van de stamboom Diehl:

Wat me opvalt is het feit dat alle overige genoemde kinderen de naam Constantijn of de vrouwelijke vorm ervan dragen, behalve Johan?

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven