Perret, J.E.A.

Jules Eduard August Perret
“Gewijd aan de nagedachtenis van onzen innig geliefden zoon Jules Perret ontslapen in den jeugdigen leeftijd van 14 jaren. Rust zacht geliefde doode tot de eeuwigen morgen gloort 22.9.82″
Foto’s copyright :Cak Ndeso Banget / Mas Gregori.us
Terug naar boven