Peters en Stephens

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT.

Het dubbele graf van de heren GREGORY CARAPIET PETERS en CHRISTIANUS ARATOON STEPHENS.

Ik ben er nog niet uit, maar wat ik ervan weet, is dat beide heren op één of andere manier familie van elkaar waren, via huwelijk of iets dergelijks. Beiden zaten in de handel en deden af en toe gezamenlijk wel een of ander handels akkefietje waar zij een boel wijzer van werden.(Althans in hun knip).

 

De volgende Armeense families hadden in elk geval iets met elkaar te maken, hetzij wegens huwelijk, hetwij wegens zakelijke belangen en de oplossing van dit voor mij een raadsel, ligt in de steden MAKASSAR en BOELELENG  te Bali en natuurlijk in hoofdzaak te Nor Jugha Isfahan Perzië.

 

De hierboven genoemde heer Samuel Joakim was in elk geval diegene die in de begraafboeken te boek staat als “eigenaar” van het graf hierboven van de heren Peters en Stephens.

Een kleindochter van Christianus Stephens was o.a. YVONNE PAUL en over haar had ik al eerder iets geschreven.   https://www.imexbo.nl/creet-en-hotels-1.html  Jaja, de heer Creet had onder andere ook in beheer het ORANJE HOTEL te Makassar en dat hotel en de heer Creet hadden ook weer iets samen, namelijk het ORANJE HOTEL te Surabaya…

En nu het klapstuk van de eeuw: Één of andere nare verkondiger van leugens die op één of ander Indisch forum zijn negatieve preken ten gehore brengt, beweert bij hoog en laag en te pas en te onpas, dat dit befaamde ORANJE HOTEL te Surabaya een plakaat op de muur had naast de ingang en dit plakaat droeg de tekst: “Verboden voor honden en inlanders” Had ie zelf gezien en volgens had ie zelf gehoord dat er ergens een klok luidde maar dat ie de weg naar de klepel kwijt was. En deze zelfde persoon beweerde ook nog dat de familie SARKIES – eigenaren van ORANJE HOTEL Surabaja o.a. – ook nog sympathie tegenover facistische lieden toonde in de jaren voor de oorlog…. Zie je het voor je: een piepklein jochie aan de hand van zijn vader staat op de jl Tunjungan voor het hotel te kijken naar lieden die het hotel ingaan en tot zijn schrik bemerkt het jochie dat het facisten zijn en doet meteen zijn luier vol poepen en aan de voorkant broekie zeiknat “Pa, pa, zie je dat, allemaal facisten”…… Jaja, wat moet je met zo iemand? Aanklagen voor smaad en laster? Zonde tijd en moeite, want het zal allemaal wel door de hoeveelheid pillen komen, die hij dagelijks moet slikken; het is en blijft zielig dat een mens zich tot zoiets kan verlagen. De arme drommel weet nog geen eens wat een Armeen is.

Op de scan hieronder staat Kathleen Johannes die gehuwd was met een kleinzoon van Christianus, geheten Robert C. Paul; zij is uiteraard familie van me.

Mirchathoen, de echtgenote van Christianus heette ten rechte Mirchathoen Babel Joseph. En wijlen oom Armen Joseph, die zich bezighield met de geschiedenis van de Armeniers en wiens documentatie hierover in het NA rust onder dik stof, was een neef van haar. Niet dat het de goegemeenschap een rooie of donkerrode biet kan schelen, maar ten behoeve van de geschiedenis van voormalig Ned.indië deel ik het maar mede.

Dus dan weten we tenminste ook weer wie de echtgenote was van Christianus Arathoon Peter(s) die dus in elk geval NA 1913 overleed, want anders had zij toch niet de tekst op het graf kunnen laten plaatsen “Hier rust mijn geliefde echtgenoot….”

De overlijdens akte van Gregory Carapiet Peter(s) met namen ouders.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven