Pietermaat, D.F.W.

Op 14 juli 1786 (s.v.p. niet verwarren met Le Quatorze Juillet, dat kwam jaren later pas) huwde Daniel Pietermaat (1759-1822) te Schiedam met Anna Catharina Pichot (1767-1793). Uit dit huwelijk werd onder andere geboren Daniel François Willem Pietermaat op 2 okt 1790 te Schiedam. Ik richt me hiernavolgend enkel op DFW Pietermaat.

Kleine Daniel groeide na 3 jaren verder op zonder zijn moeder en op 7 april 1801 trouwt zijn vader ten tweede met Theodora Francoise Patijn. Daniel doet zijn best op school en later ook op de hogere scholen en is in 1820 (30 jaar oud) al fiscaal, magistraat en commandant van de gewapende burgerij Amboina EN gescheiden van zijn eerste vrouw, in 1822 Resident van Banda, luitenant kolonel  tit. 1824, waarnemend Resident Menado 1826, Resident in 1827 Menado, Lid van het Hoog Gerechtshof 1832, Gouverneur Makassar 1833, Resident Batavia 1834 en sluit zijn loopbaan af als Resident Soerabaja 1839-1848. Hij sterft 30 nov 1848 te Soerabaja.

Hij was gehuwd met Johanna Magdalena Ringeling op 4 juni 1812 te Amsterdam en vond het welletjes op 20 sept 1819 te Amsterdam.(=Datum echtscheiding.)

In okt 1823 trouwde hij te Amboina Sara Carolina Moorrees.(+Batavia 22 april 1877- 68 jaar oud.)

Enfin, uit beide huwelijken waren natuurlijk meerdere kindertjes geboren en die kregen vriendjes en vriendinnetjes en voor men er erg in had, wemelde het ineens van de relaties tussen de families PRINS, van LAREN, MYER, PRAGER, van der BANK, de KOCK, BOUDRIOT, HORST, BOERMEESTER, McGILLAVRY, BRAAM MORRIS en natuurlijk ook nazaten van die overopa van me, Joseph Johannes. Want Joseph had geld en macht, dus…..vul zelf maar verder in. Kortom, in Indonesia zou men zeggen: Ramé dese.

Meer weten over Daniel Francois Willem Pietermaat? Graag even zelf goochelen op Google.

Foto onder: copyright 3bpblogspot.com

Hieronder Daniel Francois Willem Pietermaat. Neen, dit is niet de Resident, maar een kleinzoon uit zijn huwelijk met Sara Carolina Moorrees. (Foto RKD.nl)

Terug naar boven