Reijm van en Roeloff

Foto’s graf gedateerd nov 2019 en gescreenshot uit een filmpje gemaakt door Master Ong maar helaas is het filmpje niet op meesterlijke wijze gemaakt en as usual vliegt de camera in een reuzevaart langs alles heen in plaats van slow en steady iets te focussen…36 tot tigmiljoen keer dezelfde voorbij scheurende en vliegende beelden van gaten en kapotte stenen en bomen en geiten op dat desolate kerhof. En ook de bekende selfies elke keer…. Jammer, want er zijn nog zoveel graven die tamelijk intact zijn en de moeite waarde om te screnen en te bewaren voor de latere generaties die zoekende zijn. Met veel geduld en telkens weer op de start/stopknop te drukken is het me gelukt om de hieronder vastgelegde beelden op het juiste moment te bevriezen.

Bij het analiseren wie nu wie precies was, ben ik er niet helemaal uitgekomen doch heb gelukkig wel iets gevonden waar een onderzoeker er iets aan heeft als stepping stone.

De bovenkant van de grafplaat is een deel van de tekst missend. Waarom? Weet ik niet. Waarschijnlijk zeer slecht leesbaar nog en hebben de heren renovateurs in godesnaam één twee drie de kwast met grijze verf extra dik erover heen gesmeerd om het geheel toonbaarder te maken tijdens hun driftige pogingen om de boel op te kalefateren. Of het kan ook domheid geweest zijn van de Penelehse Rembrandt.

Hieronder een scan met de graftekts uit de BRP11, zoals die moet zijn. Ik heb wat aantekeningen erop geplaatst. De eerste regel “Hier rusten / A. van Reijm wed. van J.M. Cornelis / ” is dus missend.

Van een genealogische website heb ik deze scan gedupliceerd met bron vermelding.

Een soort van recapitulatie hieronder van me, van graftekst boven naar beneden:

Kleindochter A.A. SCHREUDER geb ROELOFF was ANNA AUGUSTINA ROELOFF geb 1-1-1827 te Soerabaja en gehuwd met CAREL JACOB SCHREUDER op 29 nov 1851 te Soerabaja. RA1857 zegt dat Anna overleed op 8 dec 1857 en grafttekst zegt 28 dec. !!!  Carel Jacob Schreuder werd geboren te Pasoeroean op 19-9-1832 (RA1833) en was 18 jaar toen hij huwde met de 5 jaar oudere Anna. Carel huwde ten tweede als weduwnaar op 14 juni 1856 te Soerabaja (RA1857) met DIDERIKA CHRISTINA COENRAAD en Carel overleed op 18 april 1860 (RA1861) te Soerabaja oud 28 jaar.

Anna was een dochter van BAREND ROELOFF en SEREVINA HENRIETTE DOROTHEA CORNELIS , dochter van J.M. Cornelis en Anthonetta van Reijm en derhalve was Anna de kleindochter van dit laatstgenoemde echtpaar.

Overige verdere genoemde namen familie BRAUN en FILET in de scan van de BRP11 heb ik niet onderzocht. Mag de geinteresseerde zelf uitpluizen.

JAN MATTHIJS ROELOFF, een broer van Anna, dus ook kleinzoon van J.M. Cornelis en A. van Reijm, huwde met JOHANNA WILHELMINA PFAFF  en zij kregen onder de kinderen: BAREND JAN ROELOFF en JOZUANA ROELOFF die met JOHANNES EVERHARDUS PREIEGELAAR huwde te Soerabaja op 10 sept 1897 (RA1898).

JOZUANA ROELOF (de graftekt BRP11 zegt JEZUANA) werd geboren2 juni 1873 te Probolinggo (RA1874) en zij overleed 13 aug 1942 te Soerabaja, toen de Japanse bezetting circa 5 maanden aan de gang was. (Film 1357859 akte 126 met vermelding namen ouders.) De OGS heeft haar als slachtoffer oorlog / oorlosslachtoffer erkend).

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven