Reineke, H.

Het graf van de kleine HENKIE REINEKE.

RA 1898 ( op de foto heb ik abusievelijk een verkeerde jaartallen gemerkt: 1898 en opname datum 2010): HENDRIK REINEKE +30 okt 1896 te Soerabaja. De RA meldt geen geboorte. Volgens het graf zou dat geweest zijn 12 maart 1896.

Zijn ouders waren P. Reineke en A. Reineke-Gerlach, die een geb.adv. plaatsten in de Javabode 18 maart 1896 wegens geboorte van de kleine Hendrik. Vader P. van de kleine Hendrik heette eveneens Pieter en was koopman van beroep.

Volgens Locomotief 8 jan 1896 werd de opa van Hendrik,  genaamd Pieter Reineke benoemd tot directeur van de Handelsvereniging Amsterdam te Soerabaja.

Mevr. Reineke-Gerlach vertrok van Amsterdam naar Batavia met de ss ARDJOENO. (Bat.Nieuwsblad april 1895 – alleen want zij was met de handschoen te Hilversum gehuwd. (Bat.Nieuwsblad 4-4-1895).

In 1898 werd te Amsterdam geboren een dochter (Bat.Niewsblad 27 sept 1898 – Reineke Gerlach geb D). Over de geboorte van deze dochter heb ik verder niets kunnen vinden.

Er was ook een zoon JAN REINEKE geb Soerabaya, oud 29 jaar, die huwde te Hilversum op 28 juli 1931 met GWENDOLEN ETHEL MOSTIJN, geb Hall Purdis Farm en oud 31 jaar. Er was ook een zoon HANS REINEKE geb te Hilversum die huwde op 2 nov 1937 te Haarlem, oud 27 jaar, met LOUISE AUGUSTINA SCHEFFER oud 23 jaar en geboren Kediri. En er was ook een zoon PIETER REINEKE, die huwde op 21 april 1932 te Elst oud 31 jaar, met MARIE DOROTHÉ VOLKERTSZ…. Pieter huwde voorheen op 28 jan 1926 te Epe met HENRIETTE ANTOINETTE VAN ZWIJNDRECHT. Gescheiden? Vroeg overleden? (Alles bron Openarch.nl)

Mevr. A. Reineke -Gerlach heette voluit JOHANNA GERARDINA GERLACH en was oud 71 jaar toen zij overleed te Hilversum op 14 april 1944 en geboren te Bentheim en woonachtig te Hilversum. Zij was gehuwd met PIETER REINEKE. (Openarch – akte 368 Hilversum).

Vader Pieter Reineke was geboren te Batavia op 17 juli 1869 en overleed te Hilversum oud 78 jaar op 17 febr 1948.(Bron Openarch.nl)

Hieronder de familie Scheffer (dochter Louise huwde Hans Reineke).

 

Terug naar boven