Ritmeester

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT.

Het graf van de familie RITMEESTER. Graf B2430.

Van het graf is nog slechts één grafplaat intact en als ik de foto bezie, dan moeten er op zijn minst nog 2 grafplaten geweest zijn.

 

 

Volgens BRP12 zou de tekst moeten luiden zoalsonder op de scan maar volgens mij NIET compleet. Zou ten tijde dat de tekst verzameld werd al één plaat kapot zijn geweest?

Waarop baseer ik mijn vermoedens dat er minimaal 3 personen in moeten liggen?

1) Het graf toont 3 plaatsen waar naamplaten op staan (of tenminste 2 gestaan hebben).

2) De volgende advertenties welke zijn geplaatst door de nabestaanden van de begravenen.

Adv. hieronder:

Thierry Boom plaatste advertentie namens familie en Thierry Boom (steenkolenhandelaar) was gehuwd met JOHANNA WILHELMINA RITMEESTER, die met haar huwde Tegal 17 april 1880. Johanna overleed 9 juni 1900 te Soerabaya.

Th. van Holst Pellekaan geboren Ritmeester was ten rechte geheten THEODORA HENRIETTE (WILHELMINA) RITMEESTER en gehuwd op 29 sept 1877 Tegal met JACOB VAN HOLST PELLEKAAN die in de cultuur werkzaam was. Jacob overleed te Magelang op 30 nov 1920 en werd geboren te Rotterdam op 1 aug 1851.

Adv hieronder:

Johanna was ten rechte geheten JOHANNA WILHELMINA PETRONELLA RITMEESTER en zuster van hierboven genoemde Theordora. Zij overleed een paar maanden eerder dan haar zuster in juni 1900 en was gehuwd meyt Thierry Boom.

 

Jeanne Ritmeester heette ten rechte ADRIANA CORNELIA RITMEESTER, geboren 27 juli 1848 TERBORG. Het graf zegt: geboren 27 juli 1849. Fout dus. Zij bleef ongehuwd.

 

Hieronder de gezinssamenstelling van de 3 gezusters, die dus volgens mij alle drie bij elkaar in het familie graf liggen, Wanneer zij naar Indië trokken heb ik niet kunnen vinden.

De ouders van de 3 gezusters waren CORNELIS ADRIANUS RITMEESTER (Belastingontvanger) en JACOBA WILHELMINA STRUBEN. (Enkele leden van de familie STRUBEN waren ook woonachtig/werkzaam in de cultuur).

Recap volgens de PK en hun kinderen waren:

 

  1. ADRIANA CORNELIA geb 27 juli 1848 (en op graf genoemd als JEANNE) – Ongehuwd gebleven.
  2. HENRIETTE THEODORA WILHELMINA geb 19 juni 1850 – gehuwd met Jacob van Holst Pellekaan. (Op graf genoemd als Dorine volgens BRP12).
  3. JOHANNA PETRONELLA JACOBA geb 22 nov 1851 – overleden in 1852 in NL.
  4. JOHANNA WILHELMINA PETRONELLA geb 23 mei 1855 – gehuwd met Thierry Boom. (Zij zou dan de derde van de zusters zijn in het graf.)

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrehebben naast onze Schepper.

Terug naar boven