Ritter, J.A.W.

Beide foto’s zijn het eigendom van de heer Bima Bagus Pambudhi.

Het graf van de heer Ritter.

 

 

Hij huwde de Christen vrouw Johanna Wilhelmina Tadje te Surabaya op 14 maart 1867 (RA1868)

Het bijna complegte verhaal van de vader van Joseph Emanuel Wilhelm Ritter, zijnde de militaire arts (als chirurgijn begonnen)  en later ook Adsistent Resident te Borneo en Sumatra de heer Wilhelm Leonard Ritter, kan men lezen via deze link:

https://www.dbnl.org/tekst/_ind004199101_01/_ind004199101_01_0008.php

Moge hij in vrede rusten.

 

Terug naar boven