Roelofs. J.

Het graf B 216 Peneleh kerkhof te Soerabaja.

In dit graf rusten JELLE ROELOFS en zijn dochtertje JOHANNA CORNELIA WILHELMINA.

Zijn echtgenote plaatste een extra tekst op het graf te zijner ere en respect en god(s)vruchtigheid. (Zie scan BRP11).

Foto’s graf via Ish Krancher afkomstig van Krancher dot ccom.

Jelle werd geboren te WEESP op 11 nov 1816 uit ouders JAN ROELOFS en JOHANNA BUDDINGH.

Zijn moeder Johanna verloor hij al heel vroeg; zij overleed te Weesp 22 april 1827.

Op 16 nov 1832 meldde Jelle zich bij het Koninklijk Instituut Marine te Medemblik als Adelborst en maakte daarna carrriere als officier Marine en werd op 1 dec 1849 geplaatst als 1ste Officier op het marine stoomschip  Phoenix richting Java. Volgens zijn stamboek werd hij 22 nov 1854 ontslagen uit de dienst in de rang van Luitenant ter Zee 1ste Klasse. In zijn werkzame periode bij de Marine kreeg hij diverse keren ziekte verlof.

Op 26 juli 1856 huwde hij te Soerabaja met CATHARINA MARIA ANNA WALRAVE, geb 1-9-1831 te Pasoeroean uit ouders FREDERIK WALRAVE en CORNELIA VAN NES. Catharina overleed te Teteringen op 4 april 1906 oud 72 jaar. (Overl. akte 128 gemeente Breda dd 4-4-1906.)

 

—–Iets meer weten over de familienamen Walrave en van Nes?   En hoe het precies zit met de naam WALRAVE…Is het een familienaam of een voornaam?   https://www.berghapedia.nl/index.php/Nes,_Johan_Frederik_Walraven_van

 

Het echtpaar kreeg uit dit huwelijk 2 kinderen:

Wibbina Clara Roelofs *21-4-1857 Soerabaja, gehuwd met Jkh Willem Francois Clifford Kocq van Breugel, en overleden te Teteringen 29 maart 1929.

Johanna Cornelia Wilhelmina Roelofs *16 sept 1858 Soerabaja en overleden Soerabaja 22 aug 1859 en ligt naast haar vader te rusten. De kleine Johanna werd vernoemd naar haar tante van moeders kant.

Jelle ging na zijn dienst bij de Marine de cultuur in en deed wat handel in tabak. Waarschijnlijk had hij wat velden gepacht, in elk geval trof het noodlot hem tot 2x aan toe:

11 sept 1857 brandde zijn schuur af.

Na zijn overlijden (aug 1859) werd wederom zijn schuur en voorraad getroffen en dit keer door de natuur zelve.

Jelle overleed in het militair hospitaal te Soerabaja op  31 juli 1859

Ik heb niet kunnen vinden wanneer de weduwe Roelofs-Walrave en kind naar Nederland gingen of wellicht eerst elders in Indië woonachtig waren. In elk geval werden uit de nalatenschap van Jelle op 10 nov 1859 meubelen en provisiën te Soerabaja ter vendu aangeboden. Hetgeen erop zou kunnen duiden, dat de weduwe direct na het verscheiden van Jelle naar Nederland ging.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven