Rolf – Ales – Klunder

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT.

Het graf B 2322 van de familie ROLF.

Robert Eduard Rolf was postcommies diverse standplaatsen waaronder Semarang en Soerabaja. In okt 1873 vertrok hij alleen op groot verlof naar Nederland. Waarom alleen? Of was het een drukfout in de passagierslijsten? Of had zijn echtgenote totaal geen zin in dat kouwe kikkerland? Het kan ook zo geweest zijn dat Robert Eduard op doorreis was naar Pruisen waar hij geboren was.? Of het kwam doordat net hun zoon was geboren in okt 1872 en te klein om mee te gaan?

Hij huwde Carolina Dorothea BRUNO te Soerabaja op 21 nov 1863 (RA1865)

 

Mede begravene Robert Eduard Wilhelm Richard ROLF werd geboren Semarang 27 okt 1872.

William de andere begravene was nog maar een boreling van 3 maanden oud toen het stierf. (Geb 12 sept 1900).

 

Het graf B 2320 van de volgende personen: JAN CASPER ALES, JEAN BAPTISTE DIRICKX (voornaam fout gebeiteld) en GERRIT PIETER VAN KLAVEREN.

Ik heb geen verband kunnen vinden tussen de hiervoor genoemde begravenen. Ik vermoed dat het een geval betreft van niet beschikbare begraafgrond? Of goedkopere begrafenis kosten? Waren de families goed met elkaar bevriend?

Wat betreft Jan Casper Ales heb ik bitter weinig oftewel niets kunnen vinden. Hij vertrok vanuit Amsterdam weer naar Indië in nov 1891. Bij zijn overlijden wordt er geen adv. geplaatst door de familie. Slechts een melding  met “wegens een kortstondige ziekte namens de familie door E.W. van Someren Greve” en debiteuren/crediteuren konden zich wenden tot de firma RUHAAK & cO. ( Was hij een medewerker van dit handelskantoor?) En ook door de Weeskamer Soerabaja in behandeling genomen.

Wat betreft Jean Baptiste Dirickx zie de advertentie met namen ouders en broers en zusters en overige info onder de graffoto’s.

Gerrit Pieter van Klaveren was gehuwd met Johanna van de Velde en zijn ouders waren eveneens geheten Gerrit Pieter van Klaveren en Johanna Maria Elisabeth Bergveld. (Akte 13 film 1357858). De grote vraag (voor mij) blijft: Wie was het kind dat de begrafenis van Gerrit Pieter verzorgde?

 

Gebr.adv in Bat.Handelsblad: Geboren op 2 aug 1891 zoon Louis Eduard, zoon van J.B. Dirickx en A.E.G. Siekemeijer.

Bataviaasch handelsblad 03-08-1891
Java-bode 30-12-1896
Java-Bode 24-07-1897
Wie is C. Dirickx dan?

 

 

Het monumentale graf B 2371  van de familie KLUNDER.

Zie onder deze foto’s de tekst uit de BRP12.

 

 

Hendrik Gijsbertus Klunder huwde 26 sept 1863 Soerabaja met SIEMA, bij haar doop genoemd HELEN en zij was weduwe van WILLIAM HUGH NASH (ra1864) en NASH zelve ligt in een verzamelgraf.

Cornelis was een zoon.

Het gezin Klunder had meerdere kinderen waaronder Louisa Grietje Wilhelmina geb 27 dec 1868 en zij overleed aan boord van het schip ms Prins Hendrik op 4 jan 1883 op weg van Nederland naar Java. (Adv/mededeling in kranten Delpher.nl)

Hendrik Gijsbertus Klunder had een expeditiebedrijf H.G. Klunder & Co te Soerabaja op de Willemskade gesitueerd en een Bazar H.G. Klunder te Pasoeroean (waarmee de bekostiging van het mooie monumentale graf verklaard is.) (Advertenties Delpher.nl)

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven