Rosendahl – Rufi

De volgende foto is het graf van de familie Rosendahl.

Van boven naar beneden op de grote grafplaat (en zie ook de detailfoto’s)

  1. Henri Rosendahl. (Geboren te Batavia Hendrik Rosendahl op 3 nov 1829 RA 1830)
  2. Suzanna Maria Louise Rosendahl. Geb. 4 nov 1880 en overl. 19 okt 1905. De almanak RA 1882 zegt: Susanna Maria Constance. Eveneens RA 1907 zegt Susanna Maria Constance. !!!
  3. Maria Louise Bois d’Enghien. Zij huwde Petrus Rosendahl op 11-5-1878 te Batavia. Voorheen gehuwd met Joseph van der Zijll in 1875. Hij overleed 26 maart 1877 en was stafmuzikant leger 1ste klas. Petrus Rosendahl en Joseph van der Zijll moeten elkaar gekend hebben, aangezien Petrus de overl.adv. mede ondertekende.
  4. Anna Carolina Jacoba Rufi – Rosendahl. *24-4-1883 Batavia +…… Zij huwde 28-5-1904 met Hendrik Rufi te S’baja. Hij overleed 16-4-1934 en was 54 jaar oud en geboren te Banjoemas. Anna Carolina Jacoba was een dochter van het echtpaar Petrus Rosendahl/Maria Louisa Bois d’Enghien. (Dit echtpaar kreeg ook zonen, die het leger in trokken. Zie openarch.nl)
  5. Lodewijk Rufi (Louis) *6-1-1921 S’baja   +3-4-1933, zoon van 4) en Hendrik Rufi.
  6. Petronella Rufi * 7-5-1906 S’baja  +27-9-1933, dochter van 4) en Hendrik Rufi.

Er valt me een naam op: Maria Louise Bois d’Enghien en dat is een Belgische naam en staat voor: Bos van Edingen, provincie Henegouwen in Wallonie. Niet door mij uitgevonden maar door de slimme Wikipedia (die niet altijd correct is.) Zij was gehuwd met:

1) Joseph van der Zijl, waaruit kinderen en

2)  Petrus Rosendahl. Vandaar dat zij in dit familiegraf rust.

(Bron https://igv.nl/anna-carolina-jacoba-rosendahl/  (Anna Carolina Rosendahl gehuwd met Hendrik Rufi, was een dochter van Petrus Rosendahl en Maria Louisa d’Enghien. Een portret van Anna Carolina is daar te vinden.))

Maar, er is ook nog een graf B88 te Peneleh en daar rust ook een lid van de familie Rosendahl, o.a. Petrus Rosendahl overleden 1905 en gehuwd met mevr. Adolphine Juliana Postma…. Oeps, welke Petrus is deze dan? Of zijn de families Rosendahl geen familie van elkaar??? Zooooo gecompliceerd….Neen, is niet gecompliceerd, want Petrus Rosendahl en Maria Louisa ‘d Enghien waren in 1900 gescheiden (na hun huwelijk in 1878.) en Petrus huwde daarna in 1901 met mevr. Postma. Gelooft u me niet? Kijk zelf dan maar in Roosjeroos.nl en zoek Petrus Rosendahl maar op.

Discrepantie/onduidelijkheid in de graf tekst uit bron BRP11?? De lezer oordele zelf, want:

  • RA1902 zegt: Huwelijk tussen PETRUS ROSENDAHL  en ADOLPHINE JULIANNE POSTMA gesloten te Soerabaja op 23-2-1901.
  • Het doopboek Soerabaja (Krancher dot com) zegt dat gedoopt is in 1862 te Soerabaja: ADOLPHINE JULIANA POSTMA (Moeder SAIMA en vader ALOISIUS BENEDICT ALPHONS POSTMA. )
  • De graftekst volgens BRP11 zegt (en ik quote enkel de woorden die mij opvallen): …en mijn dierbare vader ABA Postma … en mijn dierbare echtgenoot P Rosendahl …. en mijn lieve moeder A.Juliana Rosendahl-Postma…
  • De eerste ‘MIJN” en de tweede “MIJN” duiden erop dat bedoeld wordt Adolphine Juliana(Julianne) als schrijfster, want vader overleed 1893 en echtgenoot overleed 1905 en Adolphine zelve overleed pas in 1936 ; de derde “MIJN” (verwijzend naar mijn moeder) moet dus een kind geweest zijn, die in 1936 de tekst liet aanvullen er achteraan “geplakt”.  Het staat er een beetje ongelukkig en volgens mij impliceert de derde “MIJN” ook het feit dat er in 1936 slechts één kind nog in leven was, anders had er gestaan “ONZE”. (RA 1906: Geboren te Soerabaja 19-10-1904 Dirk Aloicius Rosendahl. Zie ook Japanse interneringskaarten !!)

Zijdelingse aanvulling die weinig te maken hebben met het bovenstaande, doch slechts betrekking hebbend op de onderlinge relatie tussen mevr. Adolphine Juliana (Julianne) Rosendahl-Postma en ondergetekende webmaster. (Konform mededeling van Boeroeng webmaster I4E d.d. 21 mei 2019:  Mevr. Adolphine Juliana (Julianne) Postma had 2 neven geboren van ZUIJLEN die met twee gezusters NIESSEN huwden…. (Niessen is weer familie van mijn kant.) Ik heb deze kwestie in mijn persoonlijke stamboom niet verder uitgezocht destijds, omdat er anders teveel personen door elkaar heen “dwarrelen” in mijn stamboom.

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven