Rozenraad, A.

Het kerkhof Peneleh met de graven E 6528 en E 8652. (Let op het verschil in de nummering der graven.)

Het graf E 6528 waarin rust:

 

M.W. van Buuren was MOZES WILLEM VAN BUUREN , die huwde op 23 aug 1879 te Beilen Drenthe met JUDA TROMPETTER en hij was apotheker, vertrok naar N.O.I. met echtgenote en dochtertje MARIA JOHANNA ADELE VAN BUUREN (*Vlissingen 14 sept 1880) zoon van geneesheer Willem Samuel van Buuren te Tangerang (+1881 Tangerang) en Mietje du Mosch. Hij was een broeder van Samuel Jacques Willem van Buuren die in NOI ook vrij actief was op werkzaamheden in de cultuur onder andere.(Te vinden in de register almanakken)

Echtgenote Juda Trompetter, dochter van Heijman Trompetter en Hanna Salomon Cohen, overleed te Soekaboemie op 26 maart 1921. Het is mij verder onbekend wat de werkzaamheden (levensonderhoud) van de weduwe Juda van Buuren waren na het overlijden van haar echtgenoot in 1891 en waarom zij naar Soekaboemie verhuisde.

Helaas heb ik geen kennissen aldaar te Sukabumi die iets voor me kunnen betekenen op het gebied van het fotograferen van de oude graven. Wel wat algemene beelden van de desolaatheid in het algemeen. https://www.imexbo.nl/soekaboemi-onbekend.html  Zou één der graven het graf zijn van Juda?

 

Het graf E 8652 waarin rust:

 

ARNOLD ROZENRAAD was gehuwd met SOPHIA HELENA JASPERS op 23 mei 1865 te Soerabaja en echtgenote Sophia werd geboren 13 juni 1847 te Makassar (RA) en zij overleed te SOEKABOEMI op 22 juli 1922.

 

De families van BUUREN en ROZENRAAD zoals hierboven genoemd waren door huwelijk van hun kinderen MARIA JOHANNA ADELE van BUUREN en MARINUS CORNELIS PIETER ROZENRAAD aan elkaar verwant.

Is het toeval of de wil van onze Schepper, dat hun beider vaders bij elkaar te Peneleh liggen hun beider moeders te Soekaboemie????

Maria (Vlissingen 14 sept 1880) en Marinus (*8 sept 1878 Soerabaja) huwden te Soerabaja op 23 jan 1909.

Tot 1929 was Marinus werkzaam in de cultuur (volgens de register almanakken diverse ondernemingen en ook fabricagechef kininefabriek te Bandung geweest) en vanaf 1929 dreef hij een chemicaliën handel (volgens adv. hieronder Tong Tong). De register almanakken zeggen dat hij werkzaam was op ondernemingen. Het is mogelijk dat zijn echtgenote de chemicaliën handel onder haar hoede had. (Zie aantekening van de OGS onderaan.) Maar ook werkzaam geweest bij apotheek De Salamander te Kaliasin Soerabaja.

 

De oorlog brak uit en het echtpaar werd  – net als zovele andere echtparen – uit elkaar gedreven en geraakten in internering door de Jappo’s.

Marinus Cornelis Pieter Rozenraad werd geinterneerd in De WIJK te Malang alwaar hij op 25 okt 1943 overleed. Zie scan Roosjeroos hieronder.

De RA meldt echter dat zijn datum van overlijden op 25 september 1943, een maand eerder. In de akte wordt de naam van zijn moeder ook verkeerd gespeld als zijnde Sophie Jasper Bude (Budé??) Er is zelfs een website My Heritage die het eveneens klakkeloos zo vermeldt.

 

Bij de OGS is zijn dossier incompleet en foutief, want deze scan hieronder meldt dat hij geboren werd te Rotterdam en overleden op onbekende datum. Zou hij op Sukun Malang begraven zijn? Alwaar mijn moeder ook te ruste werd gelegd…..

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/131178/marinus-cornelis-pieter-rozenraad

(Buiten erevelden begraven)

Echtgenote Maria Johanna Adele Rozenraad-van Buuren werd geïnterneerd te Ambarawa alwaar zij overleed op 20 aug 1945 en zij rust op het ereveld Kalibanteng te Semarang. (Haar geboorte is volgens de geboorte akte te Vlissingen gemeld als 14 sept 1880 en niet 15 sept 1880.)

 

De link naar de OGS: https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/131179/maria-johanna-adele-rozenraad-van-buuren

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven