Samuels, A.C.L.

Het kerkhof Peneleh met het graf B 2748 waarin rusten:

1) ANDRIES CORNELIS LEONARDUS SAMUELS

2) FRIEDRICH WILHELM LUDWIG JACKSTEIN en

3) PIETER LOURENS(LAURENS) JOHANNES

Ter ere en respect voor bovengenoemde personen en hun familie en nazaten.

 

ANDRIES CORNELIS LEONARDUS SAMUELS. Overleden te Soerabaja op 29 okt 1918 in de leeftijd van 22 jaar. Geboren 14 nov 1896 te Groot Atjeh Kota Radja RA1898.

Ik heb het niet diepgaand onderzocht, maar het familie verband tussen de begraven personen JOHANNES, JACKSTEIN en ANDRIES CORNELIS LEONARDUS SAMUELS en DIANA REINETTE ROZET, moet volgens mij in deze hoek gezocht worden, zoals de scan hieronder toont. (Mede gelet op de voornamen van de in de scan genoemde personen.)

Nogmaals benadruk ik: Zie ZIJ DIE OPTEERDEN – FAM. ROZET.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven