Sar van der, H.J.

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT.

Het graf van de familie van der SAR. Graf B2407.

In eerste instantie heeft het me hoofdbrekens gekost waarom er slechts een datum wordt vermeld, omdat ik er van uit ging dat de datum op de 2 genoemde personen J.G. en H.J. sloeg, maar dat blijkt dus de overlijdensdatum te zijn van de overledene H.J. van der SAR.

Hieronder een scan van de BRP12 met de graftekst zoals destijds vastgesteld.

De begraven personen in dat graf zijn:

ANNA ALBERTINA ROOSEN die gehuwd was met JAN VAN DER SAR.

J.G. VAN DER SAR is hun zoon JAN GERRIT VAN DER SAR.

H.J. VAN DER SAR is hun zoon HENRI JACOBUS VAN DER SAR.

Het doodgeboren kind was een kind van JACOBUS JAN WILLEM ALBERTI die gehuwd was met JACOBA MAGDALENA VAN DER SAR, een dochter van Anna en Jan.

Voor diegenen die meer willen weten over de samenstelling van het gezin van Anna en Jan van der Sar, hieronder een scan met de bronvermelding. De webmaster van deze genealogie kan derhalve enkele ontbrekende datums invullen mocht hij toevallig langskomen hier. Ik doe in dergelijke gevallen niet meer een seintje sturen, aangezien ik dat in het verleden vaak genoeg heb gedaan naar andere webmasters en ik in totaal slechts 2x een “dank je wel” heb gekregen. So be it.

Zijdelingse info:

Begravene Henri Jacobus van der Sar was gehuwd geweest met Mathilde Portier, huwelijk 1907 en echtscheiding 1921. Uit dit huwelijk kreeg het echtpaar in elk geval een zoon ROBERT FREDDY van der SAR (geb 22 aug 1914), die KNIL militair werd en geïnterneerd en later naar Nederland vertrok in 1950 en als militair met pensioen ging. Robert Freddy werd in de almanakken bij scheiding gekenmerkt als ROBBERT FREDDY van der AAR.

Zoon Albert Reinier van der SAR huwde met Sophia Wilhelmina Carolina SLEEBOS en overleed te Eindhoven.

De dochters van het echtpaar Jan en Anna van der SAR heb ik verder niet onder de loep genomen en iets meer over hun zoon Paul van der SAR heb ik niet kunnen vinden.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven