Sayers, J.H.P.

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT.

B 2376 JOSEPH HENRI PAUL SAYERS.

 

 

 

De overl. adv. geplaatst door de weduwe. Ik kan niet het gevoel bij me wegdrukken, dat er iets “kouds” in de lucht hangt, bij het lezen van de advertentie EN de graftekst. Totaal geen “warmte”.

Niets van dien aard “Mijn geliefde echtgenoot of onze geliefde vader of iets dergelijks. Slechts naam en datums en zou de weduwe in het buitenland vertoefd hebben?

Mevr. Elise Jeanne Antoinette Meyer Timmerman Thijssen overleed te Voorburg op 71 jarige leeftijd op 17 dec 1925. (Akte 1925/135) en te Djokdja geboren.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede vinden naast onze Schepper.

Terug naar boven