Schaub, H.

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT.

Het graf B 2334.

Een speciale webpagina als eerbetoon aan de heer:

HEINRICH SCHAUB, die begraven ligt te PENELEH in graf B 2334.

Het is vandaag 01 dec 2021 en over een paar daagjes is het alweer de dag van de Goedheiligman en worden er weer kindertjes in de westerse wereld “verwend” door onze Kindervriend Sinterklaas.

(In de armoe wereld worden de kindertjes helaas niet verwend met cadeautjes en de tegenwoordige electronische shitzooi, maar worden ze onthaald – zoals bijna elke dag – op honger, dorst en armoei.)

Maar goed, de Goedheiligman deed me denken aan deze heer HEINRICH SCHAUB die na zijn overlijden ook voor Goedheiligman speelde en daarom deze special geschreven en geplaatst.

Eerst maar een scan uit de BRP12 met de graftekst en wie er allemaal bij de heer Schaub in het graf rusten. Het bezorgde me hoofdbrekens omdat ik totaal geen familie verbanden kon vinden tussen de heer Schaub en de overige genoemde personen, maar ik kwam er uiteindelijk toch wel uit. En dat leg ik onderaan deze pagina uit.

Eerst maar een klein beetje extra info over de medebegravenen. Er is totaal GEEN familie verband tussen de heer Schaub en de medebegravenen. (Vastgesteld naar aanleiding van een research in de berichtgevingen in de Delpher.nl)

ROSELINA AMELIA RAKKAUW geb MEIJER. Zij huwde MICHEL RAKKAUW op 6 juli 1898 te Soerabaja. (RA1899)

GERRIT JAN BOKHORST huwde 4 april 1894 met CAROLINA JULIA LANDTRECHT te Soerabaja. (RA1895)

JAN HENDRIK BOKHORST geb Soerabaja 20 nov 1901 (RA1903), zoon van Gerrit Jan en Carolina Julia. Uit dit huwelijk nog 2 andere kinderen

CAROLINA JULIA BOKHORST geb LANDTRECHT. Volgens Krancher dot Com moet zij geboren zijn circa 1874. Zij was een dochter van MARIA CAROLINA LANDTRECHT en van vader JOHANNES CHRISTIAAN MEIJER (Akte 134 film 1357858) overleden oud 91 jaar, geboren 22 sept 1844 te Grissee).

Het graf B 2334.

 

Men zegt wel eens: Ieder graf heeft zijn verhaal en in dit geval zelfs een heel groot verhaal.

Als er geen familieverband was tussen de heer Schaub en de overige genoemden, waarom liggen zij dan in het graf te rusten? Omdat de heer Schaub en de heer Bokhorst collega’s en goede vrienden waren.

Bron: Delpher.nl bericht van De Nieuwe Vorstenlanden aug 1897 geschreven over de heer Schaub.

 

Ik heb niet kunnen ontdekken wie zijn broeder was.

Het feit, dat hij verzorgd werd door zijn mandoer, doet me concluderen dat hij niet gehuwd noch een relatie had.

De legaten van elk 500 guldens welke besproken zijn in het bovenstaand stuk betreffen de Protestantse Gemeente en het Protestants Weeshuis te Soerabaja werden in jan 1898 gemachtigd tot het aanvaarden van de legaten.(Locomotief 15-1-1898).

In 1896 overleed de heer Schüssler die toen werkzaam was als hoofdambtenaar Staatsspoorwegen en een collega was van de heer Schaub. De heer Schaub samen met de heer Bethbeder – secretaris boekhouder – in commissie de kas over van de heer Schüssler. De wereld was klein en ons kende ons toen. (Bron Locomotief 11-12-1896)

Per 26 febr 1887 was de heer Schaub ook secretaris van het overlijdens fonds voor weduwen/kinderen van overleden ambtenaren De Voorzorg. (Locomotief 26-3-1888).

Vervolgens nog een bericht over de Voorzorg en de “bonje” onder de leden in verband met het feit, dat de kassier van de Voorzorg er van door ging met een bedrag van circa 22000,– guldens, waardoor een ieder er zijn zegje over te zeggen had. De krant Soerabajaasch Handelsblad van 27 jan 1897 plaatste een inzending hierover geschreven door de heer A.H.G. IMBERT te Bandoeng geschreven op 28 jan 1897. En in welke inzending de heer Imbert een ietwat – volgens mijn mening – neerbuigend schreef over de heer Schaub… “Hij was slechts een meeloper met een contributie van 1 gulden per maand”…Kortom wil men wat meer lezen hierover, klik dan op DEZE link.

Tja, er is totaal niets veranderd in de wereld en het zal altijd wel zo blijven, zolang de wereld blijft bestaan.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven