Scheemaker de, H.A.E.

De hieronder getoonde foto van het graf zijn screenshots uit de film Het kerkhof Peneleh – een film van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed deel 1 Peneleh the last retreat in Surabaya”, waarin de focus gelegd wordt op Hans Versnel op zoek naar het graf van zijn grootmoeder (welke ook gevonden wordt), daarbij aanwezig de heer Leon Bok – kerkhof deskundige. Niet alleen waren de heren aldaar om het graf te zoeken, maar ook wordt in de film besproken hoe en wat precies er met het kerkhof gaat gebeuren. Enfin, wil men meer weten, klik dan hierop deze link: https://www.youtube.com/watch?v=92BS_45nsiU

Maar ik dien eerlijkshalve tevens te vermelden, dat dit zelfde filmpje reeds in 2013 (!!) op Vimeo werd geupload door TETTEROO MEDIA – zowel in het Nederlands als in het Indonesisch. https://vimeo.com/58731109

Ter ere en respect voor de overledenen aldaar en voor hen extra die geen of bijna geen heel graf meer hebben, mijn bijdrage opdat zij nooit vergeten moge worden.


Het graf of althans een stuk grafplaat op wellicht de plaats waar te rusten ligt:

Henriette Aldolfine Eugenie de Scheemaker.

RA1874 zegt: Geboren te Batavia Henriette ADOLFINE Eugenie de Scheemaker op 24 okt 1872.

RA 1903 vermeldt overlijden Henrietta de Scheemaker op 3 nov 1901.

Zij werd slechts 29 jaar oud.

BRP 11 vermeldt dat in graf B665 ook liggen: Marie Justine Hubertine de Scheemaker, begraven 6 dec 1873. En Johan Adolf Josef de Scheemaker, begraven 24 juli 1880.

 

Terug naar boven